Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/124024-isover-vyhlasil-dalsi-rocnik-studentske-souteze ISOVER vyhlásil další ročník studentské soutěže ISOVER%20vyhl%C3%A1sil%20dal%C5%A1%C3%AD%20ro%C4%8Dn%C3%ADk%20studentsk%C3%A9%20sout%C4%9B%C5%BEe https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2F124024-isover-vyhlasil-dalsi-rocnik-studentske-souteze 6.12.2018 02:03 ISOVER vyhlásil zadání dalšího ročníku studentské soutěže v návrhu Multi-Komfortního domu. Studenti, kteří se umístí na prvních třech místech, dostanou kromě finanční odměny 40 000 Kč, 30 000 Kč a 20 000 Kč i možnost reprezentovat ČR na mezinárodním finále, které se bude konat v příštím roce v italském Milanu. <p>Účastníky soutěže mohou být studenti 1. až 6. ročníku architektury, designu a stavebnictví nebo jiných oborů z univerzit v zemích, kde ISOVER soutěž pořádá. Soutěž je dvoukolová, vítěz národního kola postupuje do mezinárodního finále, které se koná vždy přímo oblasti, pro kterou byl vytvářený architektonický návrh. V minulých letech to tak byl například Dublin, Madrid nebo exotická Dubaj.</p> <p>V letošním roce mají studenti za úkol vytvořit vizi budoucího udržitelného rozvoje oblasti v okolí stanice metra Crescenzago v italském Milanu zapojené do městské oblasti a zohlednit přitom regionální kontext daného místa. V rámci tohoto projektu bude třeba renovovat tři stávající budovy a navrhnout novou smíšenou zástavbu včetně obytných a veřejných prostorů a služeb. Projekt musí být inovativní, udržitelný, energetický úsporný a musí splňovat kritéria Multi-Komfortního domu. </p> <p>&#8222;<i>Soutěž Multi-Komfortní dům ISOVER mi dala výjimečnou příležitost porovnat moje schopnosti architekta v mezinárodním měřítku. Hodnocení úrovně architektury není jednoduché, ale velmi inspirativní bylo porovnání grafického prezentování projektů napříč soutěžícími. Mnoho nově vzniklých přátelství držíme s kolegy dodnes a dokonce se občas i navštívíme. Díky soutěži jsem navázal spolupráci s Isoverem a nakonec i dostal nabídku pracovní pozice,&#8220;</i> říká Ing. arch. Josef Hoffmann, spoluautor českých vítězných projektů z let 2015 a 2016.</p> <p>Další informace o soutěži najdete na mezinárodních stránkách soutěže, kde je možné se do soutěže přímo přihlásit a stáhnout si zadání soutěžního úkolu v angličtině, nebo <a href="https://www.isover.cz/aktuality/mezinarodni-studentska-soutez-2019?utm_source=medi%C3%A1ln%C3%AD_partne%C5%99i&amp;utm_medium=%C4%8Dl%C3%A1nek&amp;utm_campaign=Studentsk%C3%A1%20sout%C4%9B%C5%BE%202019" target="_blank">českých stránkách</a>, kde je k dispozici zadání přeložené do češtiny. </p> <div class="uprostred" style="width:608px"><img src="/docu/zpravy/0240/024024o1.png" width="608" height="406" alt="" /><br /></div> 18143,17945 23490,23308 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz