Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/drevostavby/123886-veletrh-drevostavby-2019-vice-dreva-pro-vsechny Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 &#8211; více dřeva pro všechny Veletrh%20D%C5%98EVOSTAVBY%202019%20%26%238211%3B%20v%C3%ADce%20d%C5%99eva%20pro%20v%C5%A1echny https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fdrevostavby%2F123886-veletrh-drevostavby-2019-vice-dreva-pro-vsechny 12.11.2018 01:02 Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 - více dřeva pro všechny se bude konat souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2019 na Výstavišti Praha v Holešovicích, v termínu 7. - 10. 2. 2019. <p>Obliba dřevostaveb u nás rychle roste. Alespoň tak lze usuzovat nejenom ze statistik o každoročním podílu dřevostaveb na celkové výstavbě rodinných domů, ale i ze zvyšujícího se počtu tuzemských i zahraničních dodavatelů. Dobrým ukazatelem je také rostoucí nabídka trhu technologií a materiálů a prací s dřevem spojených. </p> <p>Kromě již zmíněného ale existuje řada zdůvodnění takového růstu - například vysoká kvalita dřevostaveb, rostoucí počet spokojených lidí i fakt, že se lidé přestali dřevostaveb bát. Je tu ale ještě jeden velmi důležitý důvod. Uplatnění dřevostaveb je totiž stále širší - už to nejsou jen malé domky či bungalovy. Dnešní dřevostavby mohou být i vícepodlažními budovami, což je důležité nejenom z hlediska vývoje staveb pro rezidenční bydlení. </p> <p>Řada investorů z komerčního sektoru i samospráv řeší výstavbu hal, průmyslových a zemědělských budov či nákupních středisek. Ale také stavby školek, společenských domů, domovů pro seniory, zastávek MHD, městského mobiliáře, tribun na hřiště a mnoho dalších. Ty nejzajímavějšími realizace naleznou návštěvníci právě ve střední hale<b><a href="http://www.terinvest.com/" target="_blank"> veletrhu</a> DŘEVOSTAVBY 2019</b>. </p> <div class="uprostred" style="width:667px"><img src="/docu/zpravy/0238/023886o1.jpg" width="667" height="500" alt="Veletrh DŘEVOSTAVBY 2019 &#8211; více dřeva pro všechny" /><br /></div> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama