Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/123802-skoleni-prazske-stavebni-predpisy-novela-ucinna-od-8-11-2018 Školení "Pražské stavební předpisy" - novela účinná od 8. 11. 2018 %C5%A0kolen%C3%AD%20%22Pra%C5%BEsk%C3%A9%20stavebn%C3%AD%20p%C5%99edpisy%22%20-%20novela%20%C3%BA%C4%8Dinn%C3%A1%20od%208.%2011.%202018 https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2F123802-skoleni-prazske-stavebni-predpisy-novela-ucinna-od-8-11-2018 1.11.2018 4:37 https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=728&record=30490 Seminář 20.11. Praha: Důležité změny účinné od 8.11. v požadavcích na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily. PSP stanovují využívání území a technické požadavky v Praze. <p>PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY /Praha/<br /> odborný seminář</p> <p><b>Datum a místo konání:</b><br /> 20. 11. 2018 - úterý - od 9 do 14 h<br /> STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 </p> <p><b>Přednášející a obsah semináře:</b><br /> Ing. Renáta Pintová Králová - Česká společnost pro stavební právo<br /> Ing.arch. Filip Tittl - UNIT architekti / Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy / Fakulta architektury ČVUT Praha<br /> Spoluautoři Pražských stavebních předpisů.</p> <p>Nové pražské stavební předpisy (PSP) - nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze je účinné od 1. 8. 2016.</p> <p>Významná novelizace PSP je účinná od 8. 11. 2018 - došlo ke změně v oblasti požadavků na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily.</p> <ul> <li> Úvod a základní informace</li> <li> Územní předpisy (umísťování staveb)</li> <li> Stavební předpisy (technické požadavky na stavby)</li> </ul> <p><b>Program:</b><br /> 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů<br /> 09:00 - 14:00 Přednášky</p> <p><a href="https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=728&amp;record=30490" target="_blank">Podrobné informace a přihlášku najdete zde</a></p> <p>Pořadatel:<br /> STUDIO AXIS, spol. s r.o.<br /> Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice<br /> Tel.: 234 221 123 - 124<br /> Fax: 234 221 125<br /> E-mail: studio@studioaxis.cz<br /> http://www.studioaxis.cz<br /> CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama