Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/123719-zitrejsi-bim-day-2018-se-spolecenskym-setkanim Zítřejší BIM DAY 2018 se společenským setkáním Z%C3%ADt%C5%99ej%C5%A1%C3%AD%20BIM%20DAY%202018%20se%20spole%C4%8Densk%C3%BDm%20setk%C3%A1n%C3%ADm https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2F123719-zitrejsi-bim-day-2018-se-spolecenskym-setkanim 10.10.2018 13:20 O zavádění BIM do stavebnictví bude přednášet řada zahraničních i domácích odborníků, např. experti z Holandska, Rakouska, Norska, dojde i na BIM zkušenostmi ze Spojených arabských emirátů či Kataru. <p><a href="http://www.czbim.org/bim-day-2018.html" target="_blank"> Letošní konference BIM DAY</a> se uskuteční, ostatně již tradičně, v prostorách Národní technické knihovny v Praze v Dejvicích. Během celodenního programu bude přednášet řada zahraničních i domácích odborníků, kteří mají co říci k zavádění metody BIM do stavebnictví. O své zkušenosti se přijedou podělit experti z Holandska, v jednání jsou odborníci z Rakouska, Norska, svoji účast přislíbili praktici s BIM zkušenostmi ve Spojených arabských emirátech či Kataru.</p> <p>V domácí sekci se pak představí především zástupci členů Odborné rady pro BIM, ti kteří se již úspěšně vydali na cestu za digitalizací stavebnictví, aby se podělili o své praktické zkušenosti, úspěchy, ale i nástrahy, které bylo nutno na cestě k BIM zdolat. Prostor rovněž dostanou zástupci jednotlivých pracovních skupin czBIM, aby prezentovali své úspěchy při realizaci dílčích projektů na podporu zavádění metody BIM v České republice. V neposlední řadě dostanou prostor také zástupci Odboru koncepce BIM z České agentury pro standardizaci, aby posluchače seznámili s průběžným stavem zavádění metody BIM v ČR na vládní úrovni. </p> <p>Pořadatelé konference s ohledem na možnost pro neformální setkání naplánovali i večerní Open BEER party. </p> <a href="http://www.czbim.org/bim-day-2018.html" target="_blank"><div class="uprostred" style="width:781px"><img src="/docu/zpravy/0237/023719o1.jpg" width="777" height="336" class="border" alt="" /><br /></div></a> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama