Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/123714-cez-distribuce-otevrela-dalsi-technicke-konzultacni-misto-tentokrat-v-plzni ČEZ Distribuce otevřela další technické konzultační místo, tentokrát v Plzni %C4%8CEZ%20Distribuce%20otev%C5%99ela%20dal%C5%A1%C3%AD%20technick%C3%A9%20konzulta%C4%8Dn%C3%AD%20m%C3%ADsto%2C%20tentokr%C3%A1t%20v%20Plzni https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fceny-paliv-a-energii%2F123714-cez-distribuce-otevrela-dalsi-technicke-konzultacni-misto-tentokrat-v-plzni 10.10.2018 7:25 Ing. Jan Schindler, redakce, podle tiskové zprávy společnosti ČEZ Po Děčínu, Ostravě a Kladně je Plzeň dalším městem, kde společnost ČEZ Distribuce otevřela své technické konzultační místo (TKM). <p>Po Děčínu, Ostravě a Kladně je Plzeň dalším městem, kde společnost ČEZ Distribuce otevřela své technické konzultační místo (TKM). Nachází se v prvním patře budovy E CENTRA v Guldenerově ul. 17. Klientům zde pomohou vyřešit distribuční požadavky jako je žádost o připojení či změna příkonu, vyjádření ke stavbě nebo přeložka distribučního zařízení. </p> <p><i> &#8222;Mnoho klientů stále preferuje osobní kontakt, nebo je jejich požadavek natolik specifický, že je nutno celou záležitost vyřešit osobně, popřípadě ve spolupráci s ostatními techniky. Chceme trvale zlepšovat dostupnost a kvalitu služeb, které našim klientům poskytujeme,&#8220;</i> vysvětluje důvod otevření TKM Michaela Kociánová, pověřená řízením úseku Síťové služby. </p> <p>&#8222;<i>To, že jdeme správnou cestou, potvrzuje i návštěvnost našich tří TKM v Děčíně, Ostravě a Kladně. Každý měsíc zde najde technickou pomoc více než 2000 klientů,&#8220; </i>dodává M. Kociánová. </p> <p>TKM bude otevřeno pět dní v týdnu, v pondělí a středu bude otevírací doba od 8 &#8211; 17, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 &#8211; 14 hodin. Obsluha TKM všem klientům nabízí profesionálně vyškolené zaměstnance, kteří pomohou s řešením požadavků týkajících se distribuční problematiky. TKM neřeší obchodní záležitosti. Tyto záležitosti musí klienti řešit se svým obchodníkem.</p> <h4>Jaké požadavky se na TKM budou řešit? </h4> <ul> <li></li> <li>&#183; žádosti o připojení, změnu příkonu</li> <li>&#183; přeložky distribučního zařízení</li> <li>&#183; nahlášení poruchy</li> <li>&#183; informace o odstávkách elektřiny</li> <li>&#183; vyjádření ke stavbě, územnímu plánu a projektové dokumentaci</li> <li>&#183; zaizolování či odizolování vedení</li> <li>&#183; ořezy stromoví v blízkosti vodičů</li> <li>&#183; požadavek na vytyčení kabelového vedení v terénu</li> <li>&#183; dotazy na spínání HDO</li> <li>&#183; požadavky na odplombování či zaplombování odběrného místa a další</li> <li>&#183; dotazy technického charakteru a další</li> <li></li> </ul> <p>Otevření TKM v Plzni je dalším krokem ČEZ Distribuce ve zlepšování obsluhy svých klientů. Po spuštění bezplatné kontaktní linky 800 850 860 pro hlášení poruch a řešení distribučních požadavků, dále zřízení on-line portálu pro komunikaci s distributorem tzv. DIP (Distribuční informační portál), ČEZ Distribuce rozšiřuje síť technických konzultačních míst na svém zásobovacím území. V plánu je otevřít deset TKM, převážně v krajských městech. V blízké době se tak mohou na své TKM těšit také obyvatelé v Olomouci a Hradci Králové, následovat budou Pardubice, Kolín, Karlovy Vary a Liberec.</p> <p>ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. </p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama