Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/facility-management/123711-jednoduchy-a-ucelny-sw-pro-obce-urbido Jednoduchý a účelný SW pro obce urbido Jednoduch%C3%BD%20a%20%C3%BA%C4%8Deln%C3%BD%20SW%20pro%20obce%20urbido https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Ffacility-management%2F123711-jednoduchy-a-ucelny-sw-pro-obce-urbido 10.10.2018 2:18 Obce spravují velké množství majetku. Informační management s využitím 3D modelu, může sehrát svoji roli ke snižování nákladů, pracnosti i času, ale třeba i transparentnosti, komunikaci apod. <div class="vlevo" style="width:480px"><img src="/docu/zpravy/0237/023711o2.jpg" width="480" height="283" alt="" /><br /></div><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <h5>Webová aplikace urbido</h5> <p>Urbido je webovou aplikací, která pomáhá přehledně a jednoduše spravovat veškerý majetek obcím. Poskytuje komplexní databázi informací a dokumentů o každodenních činnostech. Do aplikace se můžete přihlásit téměř odkudkoliv dle přihlašovacích údajů jednotlivce a pravidel GDPR. Urbido je tu pro obce, které chtějí dělat své činnosti správy jednoduše a efektivně.</p> <h5>Pomocník při snižování nákladů, pracnosti i času, ale třeba i transparentnosti, komunikaci </h5> <p><i>"Cesta k 3D modelu v obcích je stále trochu během na dlouhou trať. Nicméně velká města již své 3D modely mají a myslím, že s nimi dokáží i efektivně pracovat a využívat je. U menších měst a obcí je to otázkou budoucnosti, ale ne tak vzdálenou. Takový je můj názor. Stejně jako u solitérních staveb mělo smysl přejít z 2D výkresů ke 3D modelu a informaci, tak podobný princip musí fungovat i v měřítku obcí. "</i> říká Ing. Michal Faltejsek z Fakulta stavební, VŠB - TU Ostrava a jeden ze zakladatelů start upu smart urbido s.r.o. a pokračuje: <br /> <i>"Já se věnuji především facility managementu a tak model a informace sleduji z tohoto pohledu, a právě toto mi u obcí dává největší smysl. Obce mají na starost velké množství majetku, který musí spravovat. Informační modelování, nebo můžeme říci spíše informační management s využitím modelu, může sehrát svoji roli ke snižování nákladů, pracnosti i času, ale třeba i transparentnosti, komunikaci apod. Tak jako u solitérních staveb.<br /> A pokud se jim poskytne kvalitní nástroj, jistě v něm dokáží sami efektivně pracovat a model spravovat. Nicméně druhým dechem bych dodal, a trochu jsem to již zmínil, že postupně člověk v této oblasti se pohybující zjišťuje, že ten 3D model není až tak důležitý. Důležité jsou informace a správné zacházení s nimi, trochu změny myšlení a ještě špetka ochoty přijímat nové věci, které okolo nás fungují. 3D informační model bude přirozenou následující součástí."</i></p> <b>Urbido nabízí například: </b> <ul> <li>komplexní pasport obecního majetku propojený na databázi ČÚZK a RÚIAN - stále aktuální data</li> <li> procesy správy, údržby a provozu navazující na pasport</li> <li> seznam revizí, kontrol a předpisů pro údržbu dle zákonů, vyhlášek a technických norem</li> <li> harmonogramy, přehledné výstupy a informativní grafy</li> <li> snadno dohledatelné interakce mezi jednotlivými procesy pomocí filtrů a přehledné struktury</li> <li> jednoduchá komunikace s občany (SMS, emaily) skrze aplikaci</li> <li> pasport propojený s mapou - přehledné zobrazení a snadné vyhledávání</li> </ul> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama