Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/123617-prispevek-statu-podporovane-energie-pristi-rok-asi-zustane-26-mld Příspěvek státu podporované energie příští rok asi zůstane 26 mld P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek%20st%C3%A1tu%20podporovan%C3%A9%20energie%20p%C5%99%C3%AD%C5%A1t%C3%AD%20rok%20asi%20z%C5%AFstane%2026%20mld https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fceny-paliv-a-energii%2F123617-prispevek-statu-podporovane-energie-pristi-rok-asi-zustane-26-mld 19.9.2018 19:19 ENERGY-HUB Výše příspěvku státu podporovaným zdrojům energie se pro příští rok pravděpodobně nezmění. <p>Na podporu elektřiny a tepla má jít v roce 2019 z veřejných peněz 26,2 miliardy korun, stejně jako letos a loni. Většina, 25 miliard Kč, půjde ze státního rozpočtu, zbytek z nespotřebovaných výdajů minulých let ministerstva průmyslu a obchodu. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády, kterým se bude kabinet zabývat ve středu. Část podpory, kterou nepokryje státní dotace, zaplatí převážně spotřebitelé.</p> <p>Příspěvek se týká podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a provozní podpory tepla. Podporu těmto zdrojům od roku 2013 vyplácí Operátor trhu s elektřinou (OTE) na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. </p> <p>Výše podpory vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na více než 40 miliard korun v posledních čtyřech letech. Celkem bylo na podporu takzvané zelené energie od roku 2006 do konce loňského roku vyplaceno téměř 300 miliard korun.</p> <p>Více <a href="https://cz.energyhub.eu/report/ctk/140220-prispevek-statu-podporovane-energie-pristi-rok-asi-zustane-26-mld">zde</a></p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz