Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/veletrh-for-arch/123527-vezmete-deti-v-sobotu-na-akci-remeslo-detem-na-veletrh-for-arch Vezměte děti v sobotu na akci Řemeslo dětem na veletrh FOR ARCH Vezm%C4%9Bte%20d%C4%9Bti%20v%20sobotu%20na%20akci%20%C5%98emeslo%20d%C4%9Btem%20na%20veletrh%20FOR%20ARCH https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fveletrh-for-arch%2F123527-vezmete-deti-v-sobotu-na-akci-remeslo-detem-na-veletrh-for-arch 20.9.2018 7:25 Celou sobotu si děti můžou vyzkoušet práci řemeslníků na vlastní kůži. Připraveno je 13 stanovišť, a to nejen tradiční řemesla jako je truhlář, instalatér, klempíř, malíř/natěrač, elektrikář a sklenář, ale i moderní technologie, třeba vakuování plastu, odlévání, řezání polystyrenu. <p>Na akci Řemeslo dětem v sobotu 22.9. v hale č. 6 v rámci veletrhu FOR ARCH budou mít děti možnost vyzkoušet si práci řemeslníků na vlastní kůži.</p> <p>Napište si o volnou vstupenku na veletrh: <a href="mailto:info@kutiljunior.cz" target="_blank">info@kutiljunior.cz</a></p> <p> Připraveno je 10 hlavních stanovišť a 3 doplňková stanoviště, která děti postupně obejdou. Čekají je nejen tradiční řemesla jako je truhlář, instalatér, klempíř, malíř/natěrač, elektrikář a sklenář, ale i moderní technologie jako je vakuování plastu, odlévání, řezání polystyrenu. Děti se potkají i s dekoratérem, vyrobí si letadlo, hudební nástroj, krabičku či magnetku na lednici. Každý účastník vytvoří díl obrovské stavebnice, ze které společně postavíme velkou stavbu. </p> <p>V kinosálku bude možno si odpočinout a shlédnout filmy z akcí společnosti Šikovné děti. I pro velmi malé děti bude zajištěna zábava, takže se určitě nikdo nebude nudit.</p> <p>Kutil Junior - Šikovné děti se polytechnickému vzdělávání dětí ve školách věnuje 4 roky, v současnosti s projektem spolupracuje cca 50 škol v Praze a Středočeském kraji. V rámci volnočasového kroužku Kutil Junior, pravidelných lekcí, jednorázových workshopů pro školy či dílen pro rodiče s dětmi a příměstských táborů je do projektu zapojeno na 700 dětí a další přibývají.</p> <!-- <p>Pracujeme s dětmi již od předškolního věku v mateřských školách a dále s dětmi prvního i druhého stupně na základních školách. Snažíme se je naučit vztahu k práci, podpořit je v tom, aby pracovaly rády a měly kladný vztah k řemeslům jako takovým. Projekty připravujeme tak, aby je všechny děti zvládly a zároveň pro ně byly atraktivní. Pozorujeme, jak se dětem po úspěšném zvládnutí úkolu zvyšuje sebevědomí a začnou si více věřit. Práce s nářadím je pro děti velmi přínosná. Aniž by si to uvědomaly trénují při ní motoriku, logické myšlení, prostorovou představivost, soustředění, pozornost. </p> --> <p>Sledujte nás na <a href="https://www.facebook.com/kutiljunior/" target="_blank">Facebooku</a></p> <div class="uprostred" style="width:777px"><img src="/docu/zpravy/0235/023527o1.jpg" width="773" height="368" class="border" alt="Řemeslo dětem v sobotu 22.9. v hale č. 6 v rámci veletrhu FOR ARCH 2018 Kutil Junior Šikovné děti" /><br /></div> 13173 23410 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama