Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/123525-skoleni-technicky-dozor-stavebnika-investora Školení "Technický dozor stavebníka (investora)" %C5%A0kolen%C3%AD%20%22Technick%C3%BD%20dozor%20stavebn%C3%ADka%20%28investora%29%22 https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2F123525-skoleni-technicky-dozor-stavebnika-investora 13.9.2018 4:28 https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=728&record=29269 STUDIO AXIS, spol. s r.o. Celodenní seminář 25. 9. v Praze se zaměří se na činnost TDI (TDS) v celém procesu výstavby, smluvní vztahy, vedení stavebního deníku, kontrolu a přejímku stavby, vady díla, nové právní předpisy aj. <p>TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA /Praha/<br /> odborný seminář</p> <h5>Datum a místo konání:</h5> 25. 9. 2018 - úterý - od 9 do 16 h<br /> STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 </p> <p>Přednášející a obsah semináře:<br /> Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví<br /> Mjr. Ivana Nohová - specialistka na stavební právo</p> <p> Technický dozor investora - stavebníka (TDI/TDS) a jeho pracovní náplň v celém procesu výstavby včetně dopadu nových právních předpisů:</p> <ul> <li> Vady díla podle nového občanského zákoníku</li> <li> Dozor na stavbě podle stavebního zákona</li> <li> Vedení stavebního deníku</li> <li> Používání výrobků</li> <li> Autorský dozor a odpovědnost projektanta</li> <li> Přejímka pro užívání staveb</li> <li> Přejímka projektové dokumentace</li> <li> Příprava staveniště a skladování</li> <li> Činnost TDS (TDI) v průběhu příprav</li> <li> Činnost TDS (TDI) při realizaci</li> <li> Kontrolní činnosti</li> </ul> <p> U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor stavebníka (investora) povinností !!! </p> <h5>Program:</h5> <ul> <li>08:30 - 09:00 Prezence posluchačů</li> <li>09:00 - 12:00 Školení</li> <li>12:00 - 13:00 Přestávka na oběd</li> <li>13:00 - 16:00 Školení</li> </ul> <a href="https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=728&amp;record=29269" target="_blank">Podrobné informace a přihláška</a> <h5>Pořadatel:</h5> <p>STUDIO AXIS, spol. s r.o.<br /> Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice<br /> Tel.: 234 221 123 - 124<br /> Fax: 234 221 125<br /> E-mail: <a href="mailto:studio@studioaxis.cz" target="_blank">studio@studioaxis.cz</a><br /> CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama