Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/123490-isover-rozsiruje-standardni-nabidku-soklovych-desek ISOVER rozšiřuje standardní nabídku soklových desek ISOVER%20roz%C5%A1i%C5%99uje%20standardn%C3%AD%20nab%C3%ADdku%20soklov%C3%BDch%20desek https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fizolace-strechy-fasady%2F123490-isover-rozsiruje-standardni-nabidku-soklovych-desek 7.9.2018 04:00 ISOVER rozšířil standardní nabídku materiálu pro zateplení soklu a spodní stavby. Izolační polystyrenové desky Isover EPS SOKL 3000 jsou nově ve standardní nabídce až do tloušťky 300 mm. <a href="/docu/zpravy/0234/023490o1.jpg" rel="fancybox-23490" title="Isover EPS SOKL 3000"><img src="/docu/zpravy/0234/023490o2.jpg" width="500" height="374" class="marginb5" alt="Isover EPS SOKL 3000" /></a><br /><span class="clpopisek">Isover EPS SOKL 3000</span><br /> <br /> <p>Po zavedení nového standardu v oblasti minerálních izolací vylepšeným izolačním materiálem<b> Isover DOMO PLUS</b> se součinitelem tepelné vodivosti lambda 0,038 (W.m-1.K-1), posouvá Isover standardy v oblasti pěnového polystyrenu. Izolační polystyrenové desky pro zateplení soklu a spodní stavby<b><a href="https://www.isover.cz/produkty/isover-eps-sokl-3000?utm_source=home&amp;utm_medium=pr&amp;utm_campaign=sokl" target="_blank"> Isover EPS SOKL 3000</a></b> jsou nově v nabídce až do <b>tloušťky 300 mm</b>. Isover tak umožňuje jako první na trhu splnění požadavků i pro energeticky úsporné stavby, tj. nízkoenergetické a pasivní domy, kde tloušťky izolace 300 mm jsou dnes již zcela standardní a na českém trhu tyto desky z expandovaného polystyrenu chyběly. Velké tloušťky izolace se pro sokly nevyrábějí ani z extrudovaného polystyrenu XPS, kde se standardní maximum pohybuje kolem 120 mm.</p> <p><b>Vlastnosti a formát Izolační desky Isover EPS SOKL 3000</b><br /> Izolační desky Isover EPS SOKL 3000 se vyrábějí lisováním do forem, což zajišťuje jejich mrazuvzdornost, tj. vhodnost do vlhkého prostředí. Jsou dodávány ve formátu 1250 x 600 mm s výraznou povrchovou vaflovou strukturou pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů. Pro jejich lepení a stěrkování se tedy mohou používat zcela běžná lepidla pro zateplovací systémy ETICS. Další výhodou je konstantní úroveň lambdy (součinitel tepelné vodivosti) pro všechny tloušťky na úrovni 0,035 (W.m-1.K-1). Desky jsou určeny pro maximální hloubku použití pod terénem 3 m, což vyhovuje podstatné většině aplikací. </p> Další informace o izolaci soklu a spodní stavby naleznete v katalogu Fasádní zateplovací systémy, který si můžete zdarma <a href="https://www.isover.cz/sites/isover.cz/files/assets/documents/prospekt_fasady_2018_isover.pdf" target="_blank">stáhnout</a>. 17797,17733,17708 23308 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz