Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/veletrh-for-arch/123471-pozvanka-na-veletrh-for-arch-2018-konany-ve-dnech-18-22-9-2018-v-arealu-pva-expo-praha Pozvánka na veletrh FOR ARCH 2018 konaný ve dnech 18. &#8211; 22.9. 2018 v areálu PVA EXPO Praha Pozv%C3%A1nka%20na%20veletrh%20FOR%20ARCH%202018%20konan%C3%BD%20ve%20dnech%2018.%20%26%238211%3B%2022.9.%202018%20v%20are%C3%A1lu%20PVA%20EXPO%20Praha https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fveletrh-for-arch%2F123471-pozvanka-na-veletrh-for-arch-2018-konany-ve-dnech-18-22-9-2018-v-arealu-pva-expo-praha 9.9.2018 03:00 Srdečně jste zváni Cechem topenářů a instalatérů České republiky a spoluvystavovateli společností Topíte cz s.r.o., TERMO KOMFORT, s.r.o., FV Plast, a.s., ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., WAVIN Ekoplastik s.r.o., BCG Technik s.r.o., a společností Walraven s.r.o. do Haly 7, stánek D 11. <p>V doprovodném programu žáci <b>Střední odborné školy Jarov</b>, <b>Praha 9</b> se představí s ukázkou ohýbání a pájení mědi, součásti stánku bude funkční model rozvodu topení s čerpadlem, kamerovou technikou pro revizi kanalizace, žáci si připravili i pro návštěvníky veletrhu možnost vyzkoušet si namontovat nástěnnou baterií u umyvadla.</p> <p>Žáci <b>Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice</b> budou především prezentovat plynárenství, obor vzdělání Mechanik plynových zařízení, předvedou některé technologie používané v plynárenství, především ukázky rozvodů plynu v mědi, oceli a plastu a spojování plynovodního potrubí z polyetylenu &#8211; svařování na tupo a svařování elektrotvarovkou, včetně plynovodních přípojek, dále předvedou detektory na vyhledávání úniku plynu a analyzátor emisí plynových spotřebičů a dalšími ukázkami odborných dovedností.</p> <p>Bližší informace k doprovodnému programu naleznete na <a href="http://forarch.cz/aktuality/detail?id=17624&amp;utm_source=9027&amp;utm_medium=w/" target="_blank">stránkách</a> veletrhu FOR ARCH 2018</p> <b> Volné elektronické <a href="http://forarch.cz/vystavovatel/voucher?v=9e8b45503a207d9b3b9436826db22264/" target="_blank">vstupenky</a> ke stažení na velterh FOR ARCH 2018</b><br /> <br /> <div class="uprostred" style="width:752px"><img src="/docu/zpravy/0234/023471o1.jpg" width="752" height="500" alt="" /><br /></div> 17731,17652 23451,23449 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama