Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/123390-moneta-money-bank-podporuje-rozvoj-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-ve-vyrobe MONETA Money Bank podporuje rozvoj výzkumu, vývoje a inovací ve výrobě MONETA%20Money%20Bank%20podporuje%20rozvoj%20v%C3%BDzkumu%2C%20v%C3%BDvoje%20a%20inovac%C3%AD%20ve%20v%C3%BDrob%C4%9B https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2F123390-moneta-money-bank-podporuje-rozvoj-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-ve-vyrobe 7.8.2018 04:00 MONETA Money Bank, čtvrtá největší banka v České republice, naplňuje prostřednictvím svých produktů a služeb strategii být tradiční oporou českých živnostníků a malých a středních firem ve financování jejich potřeb. <div class="uprostred" style="width:777px"><img src="/docu/zpravy/0233/023390o1.jpg" width="777" height="266" alt="" /><br /></div> <p>MONETA Money Bank díky spolupráci s významnými tuzemskými i zahraničními finančními institucemi dokáže klientům poskytnout zajímavé benefity v podobě zvýhodněných úvěrů nebo bezplatných záruk včetně možnosti jejich kombinace. Financuje rovněž projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace ve výrobě, čímž výrazně podporuje konkurenceschopnost podniků ve zpracovatelském průmyslu. </p> <p>V případě zájmu o bližší informace k možnostem financování výzkumných, vývojových a inovativních projektů kontaktujte:<br /> Jana Hrubá Rypová, manažerka sektoru zpracovatelský průmysl, Komerční bankovnictví, MONETA Money Bank, <br /> e-mail: <a href="mailto:jana.hrubarypova@moneta.cz" target="_blank">jana.hrubarypova@moneta.cz</a>, tel. +420 601 129 320. <br /> Nejlepší čas je teď.</p> <p class="cup"> Doplnění redakce: <br /> K tématu financování inovací si přečtěte také aktuální článek <a href="https://www.tzb-info.cz/dotace/17670-jak-to-stat-s-podporou-vyzkumu-a-vyvoje-skutecne-mysli" target="_blank">Schválené změny posilují důvěru českých inovativních firem &#8211; novinky v odpočtu na vědu a výzkum</a> <br /> <br /> <i>Některé firmy od uplatňování odpočtu na VaV ustupovaly, některé v jeho využívání velmi nervózně pokračovaly. Schválené změny jsou proto velmi důležitým krokem nejen k potřebnému vylepšení již 13 let starého systému, ale hlavně k obnovení důvěry mnoha firem v jeho spravedlivé fungování.</i> </p> 17670 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama