Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/123361-fasadni-omitkove-prvky-sto-ecoshapes-seriove-vyrabene-unikaty Fasádní omítkové prvky Sto-Ecoshapes - sériově vyráběné unikáty Fas%C3%A1dn%C3%AD%20om%C3%ADtkov%C3%A9%20prvky%20Sto-Ecoshapes%20-%20s%C3%A9riov%C4%9B%20vyr%C3%A1b%C4%9Bn%C3%A9%20unik%C3%A1ty https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fizolace-strechy-fasady%2F123361-fasadni-omitkove-prvky-sto-ecoshapes-seriove-vyrabene-unikaty 6.8.2018 03:00 Sto-Ecoshapes jsou prefabrikované omítkové prvky pro fasádu, které i přes svou sériovou výrobu mohou být upravovány architekty a dávat fasádě neopakovatelný vzhled. Jejich použití urychluje procesy na stavbě a díky neměnné kvalitě povrchu zajišťuje maximální jistotu výsledku. <p>&#8222;Standardizované &#8220; výrobky provázejí stavění už od antiky, přesto byla standardizovaná, nebo dokonce opakující se úprava fasád v posledních letech skutečně zapovězena. Ale stejně, jako se v poslední době celkově prosadil pozitivní přístup k prefabrikovaným stavbám, obstojí dnes díky rozšířené možnosti individualizace i sériové přístupy k úpravě fasády. Díky digitalizaci spojují aktuální výrobní postupy přednosti sériové výroby s možnostmi individualizace výrobků, řízené zákazníkem. Stereotypní opakování je nahrazováno individualizovaným sériovým produktem. </p> <p>Sto-Ecoshapes se vyrábějí podle zadání projektanta/architekta v maximálním formátu 840 x 420 x 8 milimetrů. Ať už monochromatické nebo barevné, přísně geometrické, zaoblené nebo v přesném uspořádání: individualizovaný design Sto-Ecoshapes je možné ovlivnit úpravou mnoha parametrů - tvarem, texturou, vzory nebo barevností. U tvarů je limitem jedině maximální formát, u textur je osm základních standardně k dispozici, další je možné vyrobit dle požadavku architekta objektu. Vzhled vzoru záleží jen na představivosti tvůrce, možnosti jsou neomezené &#8211; často se například objevují pravidelné i nepravidelné geometrické obrazce. Řemeslně provázený proces prefabrikace, v jehož průběhu se plní šablony zbarvenou surovou masou, umožňuje i malé série. Kromě toho je možné řemeslně texturovat povrchy a opatřit je aditivními barevnými odstíny a přísadami (např. efektní směsí skla). </p> <p>Prvky Sto-Ecoshapes jsou předurčeny pro použití na fasádních zateplovacích systémem Sto. Ale lze je použít i v případech, kdy investor neuvažuje o zateplení - na monolitických stěnách lze těmito prvky nahradit standardní vrchní omítku. Prvky se díky své elastičnosti hodí i na jednostranně prohnuté plochy (minimální rádius: 12 cm), což u zaoblených hran silně podpoří charakter minerálního pláště, zahalujícího celou budovu. Trvanlivost a odolnost proti nárazu odpovídají &#8211; v závislosti na podkladu &#8211; provedení s klasicky zpracovanou omítkou. Ve smyslu &#8222;economical design possibility&#8221; umožňují prvky Sto-Ecoshapes individuální úpravy fasády, střižené na míru, a to se a všemi výhodami prefabrikace sériové výroby. Navíc zajišťují, že realizace plánu proběhne přesně podle zadání.</p> <p>Další informace o možnostech fasádních omítkových prvků Sto-Ecoshapes včetně zajímavých referenčních objektů najdete na <a href="http://www.sto.cz/" target="_blank">www.sto.cz</a> </p> <div class="uprostred" style="width:500px"><img src="/docu/zpravy/0233/023361o1.jpg" width="500" height="442" alt="" /><br /></div> 17680 23340 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz