Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/bezpecnost/123352-behem-topne-sezony-tedy-od-zacatku-rijna-2017-do-konce-brezna-2018-doslo-k-vice-nez-900-pozarum-kominu Během topné sezóny došlo k více než 900 požárům komínů B%C4%9Bhem%20topn%C3%A9%20sez%C3%B3ny%20do%C5%A1lo%20k%20v%C3%ADce%20ne%C5%BE%20900%20po%C5%BE%C3%A1r%C5%AFm%20kom%C3%ADn%C5%AF https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fbezpecnost%2F123352-behem-topne-sezony-tedy-od-zacatku-rijna-2017-do-konce-brezna-2018-doslo-k-vice-nez-900-pozarum-kominu 9.8.2018 03:50 Každoročně se toto číslo přiblíží tisícovce a požáry způsobené špatným stavem spalinových cest za sebou zanechávají nejen velké škody na majetku, ale i oběti na životech a zraněné. <div class="uprostred" style="width:750px"><img src="/docu/zpravy/0233/023352o1.jpg" width="750" height="500" class="nobmargin" alt="" /></div><br /> <p>Nejsmutnějším příkladem je loňský noční požár zahradní chatky ve Zlíně, kde zasahovalo pět jednotek hasičů. Po příjezdu na místo události velitel zásahu zjistil, že plameny zachvátily chatku v plném rozsahu a požárem zasažené dřevěné konstrukce chatky se bortí. Při odklízení trosek byla na místě požáru nalezena jedna uhořelá osoba. Příčinou vzniku požáru chatky byla závada na komínovém tělese.</p> <p> Dalším příkladem požáru způsobeným vznícením sazí v komínovém tělese je rozsáhlý požár motorestu 4 Kameny ve Středočeském kraji 18. listopadu 2017. Vzhledem k celodřevěné konstrukci koliby, nedaleké benzínové čerpací stanici a nedostatku hasebních látek byl postupně vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Na zdolání živlu se podílely kromě profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů, také vrtulník s bambi vakem, zařízení CCS Cobra HZS hl. m. Prahy a speciální technika ze Záchranného útvaru HZS ČR. Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na přibližně 30 milionů Kč.</p> <p>K požáru komínových těles při zanedbání jejich čistění může docházet i opakovaně, jak ukazuje příklad z Královéhradeckého kraje z 26. února letošního roku. V části obce Litíč v Nouzově řešili hasiči požár sazí. Museli komín za pomoci kominického nářadí vyčistit a vybrat spadanou žhavou strusku. Už v poledne však byla jednotka požární ochrany povolána na místo zásahu znovu, protože se zbývající dehet po stranách a v rozích spalinové cesty vzňal. Škrabkou a kominickým &#8222;ježkem&#8220; jednotka hasičů nově vzniklá ohniska řádně dočistila a majiteli doporučila důkladnější péči o spalinovou cestu.</p> <p>V roce 2017 došlo k 1 028 požárům od komínů, celková výše škod se vyšplhala na téměř 70 milionů Kč. Došlo k usmrcení jedné osoby a 42 osob se zranilo.</p> Více informací naleznete v <a href="http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xvii-cislo-5-2018.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D" target="_blank">Časopise 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 5/2018</a>. 23351,23350,23349 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama