Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/bezpecnost/123351-pozar-komplexu-hal-v-nemz-se-nachazely-sklady-obalovych-materialu-a-stroju Požár komplexu hal, v němž se nacházely sklady obalových materiálů a strojů Po%C5%BE%C3%A1r%20komplexu%20hal%2C%20v%20n%C4%9Bm%C5%BE%20se%20nach%C3%A1zely%20sklady%20obalov%C3%BDch%20materi%C3%A1l%C5%AF%20a%20stroj%C5%AF https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fbezpecnost%2F123351-pozar-komplexu-hal-v-nemz-se-nachazely-sklady-obalovych-materialu-a-stroju 5.8.2018 01:30 Zásah si vyžádal značné úsilí všech zasahujících, především hasičů z 34 jednotek požární ochrany. Ačkoli škoda způsobená požárem v konečném důsledku dosahuje desítek milionů, účinným zásahem se podařilo zabránit rozšíření do dalších objektů a uchránit tak majetek mnohem větších hodnot. <p><b>Popis objektu</b> <br /> Objekt firmy Ronex, s.r.o., byl složen celkem ze tří hal. První, velká hala sloužila z části jako hlavní skladovací prostor a z části byla pronajata dalšímu subjektu jako truhlářská dílna. V jižní části se nacházely kanceláře firmy. Sousední hala &#8211; Balírna II sloužila svému původnímu účelu, tedy balení výrobků a zčásti byla pronajata jako sklad sportovního vybavení. Třetí halu &#8211; Balírna I majitel využíval jen částečně, zhruba v polovině byla přepažena a tento prostor byl opět pronajat jako sklad montážních výrobků pro stavebnictví (plovoucí podlahy, lišty, tmely apod.). Rok výstavby hal není přesně znám, zřejmě 60. až 70. léta 20. století. Ze severní strany se v odstupové vzdálenosti 1,5 metru nachází další, čtvrtá hala, v níž mají provozovny další dvě firmy.</p> <b> <p>Průběh zásahu</b> <br /> Jako první zaznamenal možný požár majitel autoservisu, který sídlí ve stejném areálu, neboť pohybová čidla firmy Ronex, s.r.o., spustila alarm. Na KOPIS v 19.00 hodin oznámil, že vidí kouř a jiskry vylétající ze střechy jedné z hal. KOPIS vyhlásil poplach místně příslušné jednotce PO. Vzhledem ke skutečnosti, že ve stejný okamžik probíhalo na území Prahy několik dalších zásahů, byla situace značně komplikovaná. Na místo zásahu byla nejdříve vyslána jednotka PO z HS-10 Satalice s CAS 15, avšak pouze družstvo o sníženém početním stavu. Současně proto KOPIS vyslalo jednotku SDH obce Satalice s technikou CAS 20, CAS 30 a DA 16. Během výjezdu této jednotky získali operační technici indicie o rychlém rozvoji požáru, a proto rozhodl operační důstojník o vyslání dalších jednotek PO z druhého stupně poplachu. Současně informoval velicího důstojníka směny, který ihned vyrazil na místo od jiného případu dopravní nehody.</p> <i>Více informací naleznete v <a href="http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xvii-cislo-5-2018.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D" target="_blank">Časopise 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 5/2018</a>. </i> 23350,23349 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama