Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/bezpecnost/123350-pozar-strechy-motorestu-4-kameny-u-dalnice-d10 Požár střechy motorestu 4 Kameny u dálnice D10 Po%C5%BE%C3%A1r%20st%C5%99echy%20motorestu%204%20Kameny%20u%20d%C3%A1lnice%20D10 https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fbezpecnost%2F123350-pozar-strechy-motorestu-4-kameny-u-dalnice-d10 2.8.2018 03:00 Hasební zásah si vyžádal nasazení velkého počtu jednotek požární ochrany (PO), celkové škody jsou v desítkách milionů korun. Operátor tísňové linky přijal informaci o požáru motorestu od volajícího personálu v 10:46 hodin. <div class="uprostred" style="width:777px"><img src="/docu/zpravy/0233/023350o1.jpg" width="777" height="438" alt="Vyhořelý motorest 4 Kameny u dálnice D10" /><br />Vyhořelý motorest 4 Kameny u dálnice D10</div><br /> <p> Krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Středočeského kraje vyhlásilo v 10.47 hodin poplach jednotkám PO v I. stupni poplachu (dvě jednotky HZS Středočeského kraje a jedna jednotka SDH obce kategorie III/1) a dále na místo vyslala nejbližšího velitele čety, a to ze stanice Mělník.</p> <p>Na místo přijela jednotka ze stanice Stará Boleslav a zároveň jednotka SDH obce Sudovo Hlavno v 10.55 hodin. Hasiči provedli rychlý průzkum a natáhli první hadicová vedení na střechu objektu i do vnitřních prostor motorestu. Požár se velmi rychle rozšiřoval za intenzivního vývinu kouře a velitel zásahu (velitel ze stanice Stará Boleslav) vyhlásil v 10.57 hodin II. stupeň požárního poplachu a žádal na místo další jednotky PO.</p> <p>Stálým problémem byla doprava vody na místo zásahu, a proto musela být uzavřena doprava na dálnici D10 ve směru na Prahu mezi exity 21 Tuřice a 14 Stará Boleslav. Provoz byl obnoven až po téměř dvanácti hodinách zásahu. Na místo zásahu byl taktéž vyžádán vrtulník Letecké služby Policie ČR s bambivakem na provádění shozů hasební vody. Tento zásah se však ukázal jako neúčinný a provedly se pouze tři shozy vody.</p> <p> Během zásahu bylo uvnitř objektu nalezeno osm tlakových lahví se stlačenými plyny, které byly z objektu vyneseny. Při průzkumu byly v kuchyni také nalezeny barely s oleji, které se však už nepodařilo vynést ven a požár se vznícením těchto olejů zintenzivnil. Z objektu se začaly ozývat opakované menší či větší exploze a ve 12.30 hodin docházelo k borcení prvních střešních konstrukcí.</p> <i>Více informací naleznete v <a href="http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xvii-cislo-4-2018.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d" target="_blank">Časopise 112 ROČNÍK XVII ČÍSLO 4/2018</a>. </i> 23349 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama