Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/123340-novym-jednatelem-spolecnosti-sto-s-r-o-je-od-1-7-2018-ing-vaclav-kostka Novým jednatelem společnosti Sto s.r.o. je od 1.7.2018 Ing. Václav Kostka Nov%C3%BDm%20jednatelem%20spole%C4%8Dnosti%20Sto%20s.r.o.%20je%20od%201.7.2018%20Ing.%20V%C3%A1clav%20Kostka https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fizolace-strechy-fasady%2F123340-novym-jednatelem-spolecnosti-sto-s-r-o-je-od-1-7-2018-ing-vaclav-kostka 30.7.2018 4:56 Podle dosavadního jednatele Tomáše Čábelky je jmenování Ing. Václava Kostky jednatelem společnosti dobrou zprávou nejen pro něj a pracovníky firmy Sto, ale i pro všechny obchodní partnery. <p><img src="/docu/zpravy/0233/023340o1.jpg" width="500" height="363" alt="Novým jednatelem společnosti Sto s.r.o. je od 1.7.2018 Ing. Václav Kostka" /></p> <p>Od 1. července 2018 je novým jednatelem společnosti Sto s.r.o. Ing. Václav Kostka, dlouholetý obchodní ředitel Sto s.r.o.. Kontinuita dalšího úspěšného působení společnosti Sto s.r.o. na českém i slovenském trhu je tak zachována a zaručena.</p> <p> Ing. Václav Kostka: <i>&#8222;Panu Tomáši Čábelkovi patří velký dík za jeho práci. Výsledky společnosti i dlouhý potlesk na závěr setkání, když informaci o svém odchodu oznamoval našim zaměstnancům, je toho nejlepším důkazem. Je pro mne ctí pokračovat v díle, které za svého 13-letého působení ve funkci jednatele společnosti na českém a slovenském trhu vykonal.&#8220;</i></p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz