Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/podlahy-pricky-povrchy/123327-best-ziskal-certifikaci-osvedceno-pro-stavbu BEST získal certifikaci Osvědčeno pro stavbu BEST%20z%C3%ADskal%20certifikaci%20Osv%C4%9Bd%C4%8Deno%20pro%20stavbu https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fpodlahy-pricky-povrchy%2F123327-best-ziskal-certifikaci-osvedceno-pro-stavbu 30.7.2018 4:22 https://www.best.info/o-spolecnosti/aktuality/ceska-kvalita-osvedceno-pro-stavbu/ BEST, a.s. Programem Česká kvalita nám byla udělena certifikační značka Osvědčeno pro stavbu. To znamená, že naše výrobky splňují nadstandardní kvalitativní požadavky. <p><img src="/docu/zpravy/0233/023327o1.jpg" width="500" height="313" alt="BEST získal certifikaci Osvědčeno pro stavbu" /></p> <p>Splnili jsme přísná kritéria certifikačního procesu a naše výrobky budou i do budoucna ověřovány a trvale kontrolovány nezávislou zkušební laboratoří. </p> <p><a href="https://www.best.info/o-spolecnosti/aktuality/ceska-kvalita-osvedceno-pro-stavbu/" target="_blank">Značka Osvědčeno pro stavbu</a> je pro naše zákazníky potvrzením, že výrobky BEST jsou vhodné pro zabudování do stavby na území České republiky. Certifikační značku jsme získali pro skupinu výrobků betonové dlažební bloky, betonové dlažební desky a betonové obrubníky.</p> <p>Více o kritériích pro udělení certifikátu zde: http://ceskakvalita.cz/spotrebitele/znacky/osvedceno-pro-stavbu/</p> 23320,23319,22607 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz