Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/podlahy-pricky-povrchy/123320-zmena-terminu-expedice-vyrobku-ztraceneho-bedneni Změna termínů expedice výrobků ztraceného bednění Zm%C4%9Bna%20term%C3%ADn%C5%AF%20expedice%20v%C3%BDrobk%C5%AF%20ztracen%C3%A9ho%20bedn%C4%9Bn%C3%AD https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fpodlahy-pricky-povrchy%2F123320-zmena-terminu-expedice-vyrobku-ztraceneho-bedneni 25.7.2018 4:24 https://www.best.info/nas-sortiment/zdici-system-best-unika/prvky-zdiciho-systemu/ztracene-bedneni-a-salovaci-tvarnice/ Od června 2018 platí pro dodávky ztraceného bednění, a to dopravou BEST i vlastní dopravou, nový termín odběru. Lhůta je nyní 10 dní. <p>Platná lhůta odběru je aktuálně nejpozději do 10 pracovních dnů od prvního data termínu dodání, které je uvedeno na formuláři Potvrzení objednávky BEST. Pokud nebudete tuto lhůtu akceptovat, bude ztracené bednění z vaší objednávky uvolněno do dalšího prodeje. Po uplynutí zmíněné lhůty je možné na vaši žádost opět zařadit ztracené bednění do výroby, ale již pod novým číslem objednávky a s nově potvrzeným termínem dodání. <a href="https://www.best.info/nas-sortiment/zdici-system-best-unika/prvky-zdiciho-systemu/ztracene-bedneni-a-salovaci-tvarnice" target="_blank">Ztracené bednění</a> je od května 2018 zatříděno do kategorie výrobky na objednávku.</p> <p>Informujte o této změně, prosím, také vaše kolegy a velkoobchodní partnery. Děkujeme za včasný vývoz ztraceného bednění.</p> <p><img src="/docu/zpravy/0233/023320o1.png" width="199" height="297" alt="Změna termínů expedice výrobků ztraceného bednění" /></p> 22607 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz