Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://voda.tzb-info.cz/123221-praha-schvalila-harmonogram-odkupu-prazskych-vodovodu-a-kanalizaci-zpet-do-majetku-mesta Praha schválila harmonogram odkupu Pražských vodovodů a kanalizací zpět do majetku města Praha%20schv%C3%A1lila%20harmonogram%20odkupu%20Pra%C5%BEsk%C3%BDch%20vodovod%C5%AF%20a%20kanalizac%C3%AD%20zp%C4%9Bt%20do%20majetku%20m%C4%9Bsta https%3A%2F%2Fvoda.tzb-info.cz%2F123221-praha-schvalila-harmonogram-odkupu-prazskych-vodovodu-a-kanalizaci-zpet-do-majetku-mesta 8.5.2018 13:06 Kupní cena, kterou Praha za minoritní podíl zaplatí, bude vycházet z výsledků znaleckého posouzení a dle předpokladů se bude pohybovat v rozmezí 1,75 až 1,97 mld. Kč. <p>Hlavní město Praha by prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti mělo získat až 49 % akcií Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., (PVK) a současně by měla být uzavřená opční dohoda o možném budoucím odkupu zbývajících akcií PVK, ke kterému by došlo nejpozději v roce 2028.</p> <p><i>&#8222;Zbavit se kontroly nad Pražskými vodovody a kanalizacemi, bylo jedno z těch horších rozhodnutí, které se v minulosti na radnici udělaly. Voda je samozřejmě významnou strategickou komoditou a město musí mít nejen ji, ale celou vodárenskou infrastrukturu pod absolutní kontrolou,&#8220;</i> řekla primátorka Adriana Krnáčová.</p> <p>Hlavní město Praha, Pražská vodohospodářská společnost, a.s., (PVS) a společnost Veolia, akcionář PVK, se nyní dohodly na společném postupu prodeje minoritního podílu PVK zpět do majetku města. </p> <p><i>&#8222;Jednání trvala dlouho a patřili k těm nejnáročnějším, která jsem ve funkci zažil. Musím ale poděkovat za konstruktivní přístup všem zúčastněným stranám,&#8220;</i> uvedl radní Karel Grabein Procházka a dodal: <i>&#8222;Hlavní město považuje PVK za efektivně fungující společnost a přes svůj podíl chce mít větší účast na provozování vodárenské infrastruktury. To je i jeden z hlavních důvodů připravovaného holdingu městských firem, do kterého se PVK v budoucnu rozhodně začlení.&#8220;</i></p> <p><i>&#8222;Věříme, že podíl hlavního města v provozní společnosti PVK přispěje k rozvoji našich dlouhodobých partnerských vztahů s městem,"</i> řekl Martin Bernard, ředitel společnosti Veolia Česká republika.</p> <p>Kupní cena, kterou Praha za minoritní podíl zaplatí, bude vycházet z výsledků znaleckého posouzení a dle předpokladů se bude pohybovat v rozmezí 1,75 až 1,97 mld. Kč. Celý záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo hlavního města Prahy a orgány koncernu Veolia.</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama