Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/123169-priprava-k-autorizacnim-zkouskam-ckait Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT P%C5%99%C3%ADprava%20k%20autoriza%C4%8Dn%C3%ADm%20zkou%C5%A1k%C3%A1m%20%C4%8CKAIT https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2F123169-priprava-k-autorizacnim-zkouskam-ckait 7.6.2018 4:38 https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=728&record=28848 28. 8. 2018 se koná v Praze intenzivní příprava na autorizační zkoušky ČKAIT ve všech oborech. Součástí jsou otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení. Školení vedou specialisté ČKAIT. <h4>PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/<br /> intenzivní školení ke zkoušce</h4> <h5>Datum a místo konání:</h5> <p>28. 8. 2018 - úterý - od 9 do 16.30 h<br /> STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 </p> <h5>Přednášející:</h5> <p>Ing. Bohumil Rusek<br /> JUDr. Zdeňka Vobrátilová<br /> Dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.</p> <p>Každý účastník obdrží ZDARMA rozsáhlé studijní materiály a publikaci "Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb" s otázkami k písemnému testu.</p> <h5>Obsah školení:</h5> <ul> <li> Autorizační zákon č. 360/1992 Sb.</li> <li> Požadavky pro udělování autorizace ČKAIT</li> <li> Požadavky na vzdělání a délku praxe</li> <li> Informace o průběhu zkoušek</li> <li> Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky</li> <li> Další související právní předpisy</li> <li> Technické normy a vyhlášky</li> </ul> <h5>Cílová skupina:</h5> <p>Intenzivní školení je určeno žadatelům o autorizace ČKAIT ve všech oborech. Cílem je orientace ve vybraných ustanoveních právních a technických předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování obecné části zkoušky dle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.</p> <h5>Program:</h5> <p>08:30 - 09:00 Prezence posluchačů<br /> 09:00 - 12:00 Školení<br /> 12:00 - 13:00 Přestávka na oběd<br /> 13:00 - 16:30 Školení</p> <p>O přestávkách podáváme zdarma občerstvení. Na oběd se lze stravovat přímo v budově nebo v okolních restauracích.<br /> Konec semináře je orientační.<br /> Na závěr obdrží každý účastník "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".</p> <p>Podrobné informace a přihlášku najdete na stránce: <a href="https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=728&amp;record=28848" target="_blank">https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=728&record=28848</a></p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama