Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/123111-seminar-stavebni-zakon-velka-novela Seminář "Stavební zákon - velká novela" Semin%C3%A1%C5%99%20%22Stavebn%C3%AD%20z%C3%A1kon%20-%20velk%C3%A1%20novela%22 https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fhruba-stavba%2F123111-seminar-stavebni-zakon-velka-novela 24.5.2018 4:30 5. 6. 2018 Praha: Akreditované školení k velké novele stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů. Novela nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. <p><b>Datum a místo konání:</b><br /> 5. 6. 2018 - úterý - od 9 do 14 h<br /> STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 </p> <p><b>Přednášející a obsah semináře:</b><br /> JUDr. Zdeňka Vobrátilová - Česká společnost pro stavební právo</p> <ul> <li> Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb po VELKÉ NOVELE, která je účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. s přihlédnutím k dalším novým právním předpisům</li> <li> Související a prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu</li> <li> Výkon veřejné správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu - stavební úřady, dotčené orgány, závazná stanoviska</li> <li> Vybrané základní pojmy územního rozhodování a stavebního řádu</li> <li> Územní rozhodnutí, územní řízení</li> <li> Navazující řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí</li> <li> Společná řízení</li> <li> Ohlašování staveb</li> <li> Stavební řízení</li> <li> Kolaudace staveb</li> </ul> <p><b>Program:</b><br /> 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů<br /> 09:00 - 14:00 Přednášky</p> <p>O přestávce podáváme zdarma občerstvení.<br /> Konec semináře je orientační.</p> <p>Podrobné <a href="https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=726&amp;record=28012" target="_blank">informace a přihláška</a>.</p> <p><b>Pořadatel:</b><br /> STUDIO AXIS, spol. s r.o.<br /> Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice<br /> Tel.: 234 221 123 - 124<br /> Fax: 234 221 125<br /> E-mail: <a href="mailto:studio@studioaxis.cz" target="_blank">studio@studioaxis.cz</a><br /> CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama