Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/dotace/123045-jak-na-dotace-pro-vasi-firmu Jak na dotace pro Vaši firmu? Jak%20na%20dotace%20pro%20Va%C5%A1i%20firmu%3F https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fdotace%2F123045-jak-na-dotace-pro-vasi-firmu 12.5.2018 1:01 Akce v Brně je zdarma a připraveny jsou informace o dotacích na FV, akumulaci energie, dobíjecí stanice, elektromobilitu, informační systémy, investice do technologií, automatizaci a robotizaci. <h4>Financování výzkumu a vývoje, inovativních energetických řešení, IT a průmyslu 4.0</h4> Seminář pro podnikatele je tentokrát zaměřen na pomoc státu a banky podnikům při financování investic, kterým se v budoucnu nevyhnou. <ul> <li>17. 5. 2018</li> <li> Regionální hospodářská komora, Výstaviště 405/1, Brno-střed-Pisárky</li> <li> Seminář je určen pro ředitele, majitele a další řídící pracovníky firem.</li> <li> Vstup na akci pro registrované účastníky volný. Svoji účast potvrďte emailem na info@renards.cz s poznámkou "Hlásím se z portálu TZB-info"</li> </ul> <p><a href="https://www.tzb-info.cz/download.py?file=docu/zpravy/0229/022999_FINANCOV%C1N%CD%20V%DDKUMU%20A%20V%DDVOJE%2C%20INOVATIVN%CDCH%20ENERGETICK%DDCH%20%D8E%A9EN%CD%2C%20IT%20A%20PR%D9MYSLU%204.0.pdf" target="_blank">Celá pozvánka a PROGRAM</a></p> <p> Z programu: <ul> <li>Dotační podpora podnikových informačních systémů a výzkumu a vývoje - Ing. Karel Brunclík, specialista na IT a VaV, RENARDS</li> <li> Financování projektů podpořených dotacemi. Bankovní záruky a zvýhodněné úvěry - Ing. Jana Hrubá Rypová, MONETA Money Bank</li> <li> Dotační podpora fotovoltaických elektráren, akumulace energie, dobíjecích stanic, elektromobility - Ing. Petr Novotný, specialista na energetiku, RENARDS</li> <li> Připravenost podniků k implementaci a investicím do technologií Průmyslu 4.0 - Ing. Tomáš Kubala, MBA, předseda představenstva, INDUSTRY CLUSTER 4.0</li> <li> Dotační podpora automatizace a robotizace - Ing. Marie Cejnková, specialista na Průmysl 4.0, RENARDS</li> <li> Základní náležitosti smluvního vztahu s dodavateli ve vazbě na dotované projekty - Mgr. Jiří Zeman, AK Rašovský</li> </ul> </p> <div class="uprostred" style="width:604px"><img src="/docu/zpravy/0230/023045o1.png" width="600" height="98" class="border" alt="" /><br /></div> 22999 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama