Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://stavba.tzb-info.cz/budovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie/122899-jablotron-living-technology-je-clenem-ceske-rady-pro-setrne-budovy JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o. je členem České rady pro šetrné budovy JABLOTRON%20LIVING%20TECHNOLOGY%20s.r.o.%20je%20%C4%8Dlenem%20%C4%8Cesk%C3%A9%20rady%20pro%20%C5%A1etrn%C3%A9%20budovy https%3A%2F%2Fstavba.tzb-info.cz%2Fbudovy-s-temer-nulovou-spotrebou-energie%2F122899-jablotron-living-technology-je-clenem-ceske-rady-pro-setrne-budovy 17.4.2018 3:46 <i>"Opravdu šetrné stavebnictví není jen o obálce budovy, ale je to koncept, který má být především funkčním celkem."</i>, říká ředitel společnosti Roman Šalomoun. <p>Již za necelé dva roky se budou muset všechny budovy stavět s téměř nulovou spotřebou energie. K energetické účinnosti a šetrné výstavbě zavazuje Českou republiku evropská směrnice EPBD II. Zájem firem a odborné veřejnosti o oblast šetrného stavebnictví a hledání komplexních řešení se tak postupně zvyšuje a projevuje se i na členské základně oborové organizace České rady pro šetrné budovy. Ta se jen od začátku letošního roku stihla rozrůst o dalších pět významných firem, mezi nimi <a href="https://www.jablotronlt.com/" target="_blank">JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY s.r.o.</a>.</p> <p>Podle údajů Evropské unie činí podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích společenství 40 % a nadále roste. Státy Unie navíc ročně produkují zhruba 800 milionů tun stavebního a demoličního odpadu, přičemž pouze 50 % z něj se následně recykluje. I z těchto důvodu je nutné významně snížit energetickou spotřebu staveb a současně se zaměřit i na využívání obnovitelných zdrojů. <i>&#8222;Nutnost zmírňovat negativní vlivy výstavby na životní prostředí se stává rok od roku naléhavější. Aby však snižování energetické náročnosti budov bylo co nejefektivnější, je třeba k jejich řešení, stavbě i následnému provozu přistupovat komplexně. Od řešení pouhých energetických úspor se posouváme k řešení hospodaření s vodou, šetrným materiálům, chytrým technologiím či zdravému vnitřnímu prostředí. Z tohoto důvodu nás velice těší, že o členství v Radě projevují zájem společnosti napříč celým segmentem šetrného stavebnictví. Prohlubující se odbornost firem a rostoucí povědomí o aspektech energeticky úsporných staveb do budoucna významně pomohou k přiblížení se standardům výstavby většiny vyspělých západních zemí,&#8220; </i>uvádí Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.</p> <div class="vpravo" style="width:304px"><img src="/docu/zpravy/0228/022899o1.jpg" width="300" height="200" class="border" alt="" /><br />Zdroj: Fotolia</div> <!-- <div class="vlevo" style="width:428px"><img src="/docu/zpravy/0228/022899o2.jpg" width="424" height="283" class="border" alt="" /><br /></div> --> <p>Ředitel společnosti JABLOTRON LIVING TECHNOLOGY, lídra v oboru technického vybavení vnitřního prostředí budov, Roman Šalomoun vidí v tomto ohledu velký prostor pro zlepšení: <i>&#8222;Stavebníci jsou stále bez relevantních informací a získat kvalitní rady je mnohdy velmi složité. Opravdu šetrné stavebnictví není jen o obálce budovy, ale je to koncept, který má být především funkčním celkem. Šetrná budova například nepotřebuje být prošpikovaná drahými technologiemi pro zajištění tepelné pohody. Právě skutečnost, že se stavebník zajímá o to, jak postavit dům na co nejlepší energetické úrovni, má být zárukou, že použité technologie budou finančně a technicky nenáročné.&#8220;</i></p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama