Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/facility-management/122788-hygiena-na-pracovisti-uz-ne-povinnost-ale-i-benefit Hygiena na pracovišti &#8211; už ne povinnost, ale i benefit Hygiena%20na%20pracovi%C5%A1ti%20%26%238211%3B%20u%C5%BE%20ne%20povinnost%2C%20ale%20i%20benefit https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Ffacility-management%2F122788-hygiena-na-pracovisti-uz-ne-povinnost-ale-i-benefit 28.3.2018 03:29 Dodržování základních hygienických opatření je významnou součástí prevence poškození zdraví pracovníků, které v krajním případě může skončit i trvalými následky, za které je v případě porušení platných předpisů zodpovědný zaměstnavatel. <p>Snaha ušetřit na dodržování čistoty na pracovišti může tedy mít v extrémním případě za následek náklad v řádu milionů korun vyplácených zaměstnancům s poškozeným zdravím.</p> <p>Ovšem, pryč jsou devadesátá léta, kdy zaměstnavatelé pořizovali svým zaměstnancům hygienické prostředky či dbali na čistotu pracoviště jen z toho důvodu, že jim to přikazoval zákon. Dnes, v době rekordně nízké nezaměstnanosti, kdy jsou to zaměstnanci, kdo si může vybírat, je kvalita a čistota pracovního prostředí jedním z faktorů, který hraje roli při náboru. Benefity týkající se kvality pracovního prostředí jsou za finančními benefity (stravenky, příspěvek na důchodové spoření apod.) a benefity k pracovní době (sick days, pružná pracovní doba apod.) třetí nejčastěji nabízeným typem benefitů*.</p> <h4> <p>Hygienu je třeba udržovat na vysoké úrovni i tam, kde je na první pohled &#8222;čisto&#8220;</h4> Nebavíme se přitom pouze o tzv. &#8222;špinavých&#8220; provozech, ale i kancelářských prostorách, rekreačních objektech, či práci v terénu. V tzv. &#8222;čistých&#8220; provozech by měl zaměstnavatel dbát na dostupnost čisticích prostředků, mýdel, papírových utěrek, odpadkových košů a celkově vysokou čistotu společných prostor typu toalety, kuchyňky, jídelny, bufety apod. V těchto prostorech pak udržováním čistoty nejen zvyšujete komfort pobytu zaměstnanců během pracovní doby, ale zároveň snižujete riziko vzniku pracovního úrazu či všeobecně jakékoliv nehody způsobené např. uklouznutím, vznícením zaschlých tuků a hořlavin apod.</p> Hygienu na pracovišti lze rozdělit do těchto základních oblastí: <ul> <li>ochrana zdraví při práci</li> <li>hygiena výživy a předmětů běžného užívání</li> <li>epidemiologie</li> <li>obecná a komunální hygiena</li> <li>hygiena dětí a mladistvých</li> </ul> <div class="vpravo" style="width:379px"><img src="/docu/zpravy/0227/022788o1.jpg" width="375" height="250" class="border" alt="Manutan" /><br /></div> <p>Toto dělení Vám může pomoci s identifikací dosud neodhalených slabých míst v dodržování hygieny ve Vašich provozech. Mají Vaši zaměstnanci dostatek pracovních pomůcek, ochranných pomůcek a hygienických pomůcek pro to, aby dostatečně chránili své zdraví? Jak předcházíte či eliminujete vznik a šíření nemocí na pracovišti? Je způsob <a href="https://www.manutan.cz/cs/mcz/odpadkove-kose-a-popelnice" target="_blank">nakládání s odpadem</a> na Vašem pracovišti dostatečný, a to i z pohledu zaměstnanců? Odpovědi na tyto otázky Vám pomohou s identifikací toho, kde začít práce na zvyšování hygienických standardů ve Vašem pracovišti, s jejímž započetím byste rozhodně neměli otálet.</p> *zdroj: výzkum společnosti Trexima, leden 2017 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama