Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/122406-poponahlajte-sa-tento-rok-kola-na-poukazky-na-oze-budu-uz-len-v-1-polroku Poponáhľajte sa, tento rok kolá na poukážky na OZE budú už len v 1. polroku Popon%C3%A1h%C4%BEajte%20sa%2C%20tento%20rok%20kol%C3%A1%20na%20pouk%C3%A1%C5%BEky%20na%20OZE%20bud%C3%BA%20u%C5%BE%20len%20v%201.%20polroku https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F122406-poponahlajte-sa-tento-rok-kola-na-poukazky-na-oze-budu-uz-len-v-1-polroku 16.1.2018 4:54 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018. Najvyšší čas vybrať si dodávateľa OZE <p><img src="/docu/zpravy/0224/022406o1.jpg" width="500" height="333" class="border" alt="Poponáhľajte sa, tento rok kolá na poukážky na OZE budú už len v 1. polroku" /></p> <p>Budú sa konať štyri kolá s poukážkami na podporu inštalácií zariadení na využívanie OZE (Obnoviteľných zdrojov energie) za viac ako 7 mil. eur. <b>Prvé kolo je plánované na 23. 1. 2018</b> a bude zamerané na podporu inštalácie fotovoltických panelov v mimobratislavských regiónoch. Nasledovať budú dve kolá (6. 2., 27. 2.) na podporu inštalácií slnečných kolektorov a tepelných čerpadiel. Na 13. marca je naplánované kolo, v rámci ktorého bude možné požiadať iba o príspevky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch.</p> <p>Konkrétne termíny kôl v 2. štvrťroku budú zverejnené v najbližších mesiacoch. Poukážky na tepelné zariadenia bude možné získať vo viacerých kolách v apríli až júni. Podľa SIEA v druhom polroku je zámer už len dokončovať inštalácie, aby sa na jeseň mohli preplatiť posledné poukážky, keďže projekt Zelená domácnostiam sa v roku 2018 končí. Kolá sú otvárané v určený deň o 15. h. Celkovo je v roku 2018 určených na poukážky necelých 14 mil. eur. </p> <p>Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov a zároveň aj predajcu fotovoltických zostáv, firmy <a href="http://thermosolar.sk/" target="_blank">THERMO|SOLAR Žiar</a>, hovorí: ,,<i>Kto chce získať finančné prostriedky z projektu Zelená domácnostiam ešte tento rok, nemá čo váhať. Mal by si vybrať seriózneho zhotoviteľa, ktorý mu poradí, aké zariadenie je pre jeho domácnosť najvhodnejšie a nechať si vypracovať ponuku na mieru. Napríklad len pri slnečných kolektoroch má na výber spolu viac ako 300 typov registrovaných slnečných kolektorov. Naďalej platí, že domácnosti do 30 dní od vydania poukážok na kúpu a inštaláciu zariadení na využívanie OZE ich musia odovzdať spolu s podpísanými zmluvami zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú tri mesiace. Individuálni žiadatelia môžu byť sklamaní, ak sa im poukážka v konkrétnom kole neujde a už s ňou rátali. Preto, ak chcú uspieť, by sa mali pripraviť už v predstihu, mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na sieť, aby sa mohli hneď registrovať, keď kolo začne. Tradične zrejme potrvajú aj kolá v tomto roku iba niekoľko minút.</i>&#8220;</p> 16751 21913,21478,21404 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama