Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/bezpecnost/122096-projekt-prevence-kriminality-bezpecne-mesto-obec-zaverecna-dvoudenni-konference Projekt prevence kriminality Bezpečné město (obec) - závěrečná dvoudenní konference Projekt%20prevence%20kriminality%20Bezpe%C4%8Dn%C3%A9%20m%C4%9Bsto%20%28obec%29%20-%20z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A1%20dvoudenn%C3%AD%20konference https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fbezpecnost%2F122096-projekt-prevence-kriminality-bezpecne-mesto-obec-zaverecna-dvoudenni-konference 5.11.2017 1:14 Michal Randa, redakce Témata na konferenci jsou např. Bezpečná města Středočeského kraje, webové stránky Bezpečný Středočeský kraj, bezpečnost škol a školských zařízení, kybernetická bezpečnost, bezpečnost informací a osobních údajů. <p>Středočeský kraj ve spolupráci s příspěvkovou organizací Středočeského kraje - Vzdělávacím institutem Středočeského kraje, pořádá odbornou <a href="http://visk.cz/akce-urednik/3806U31" target="_blank">dvoudenní konferenci na téma Bezpečné město (obec)</a>.</p> Zaměření konference:<ul> <li></li> <li>Bezpečná města Středočeského kraje</li> <li>Webové stránky Bezpečný Středočeský kraj</li> <li>Bezpečnost škol a školských zařízení</li> <li>Kybernetická bezpečnost</li> <li>Bezpečnost informací a osobních údajů</li> </ul> Mezi přednášejícími bude mimo jiné: <ul> <li>plk. JUDr. Václav Kučera, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje</li> <li>Mgr. Jitka Gjuričová, kriminolog, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje</li> <li>JUDr. Michal Barbořík, JUDr. Tomáš Koníček, Odbor bezpečností politiky a prevence kriminality MV ČR</li> <li>plk. Mgr. Radek Nezbeda, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV a další</li> </ul> <p>Konference je určena zástupcům vedení měst a obcí (starostům, místostarostům, radním apod.), zástupcům MV ČR, Policie ČR, městské (obecní) policie, Úřadům práce, Probačním a mediačním službám ČR, sociálním kurátorům, pracovníkům OSPOD, odborné veřejnosti...</p> <p>Pro účastníky je zajištěn oběd a večeře, 1x nocleh se snídaní a 2x coffebreak.<br /> Konference je financována z dotace MV na projekty prevence kriminality a z rozpočtu Středočeského kraje. Účastníci tak hradí pouze příspěvek na ubytování ve výši 500,- Kč. <br /> <a href="http://visk.cz/akce-urednik/3806U31" target="_blank">Přihláška</a>. <b>Přihlášky jen do 6.11.2017</b><br /> Odkaz na místo konání: <a href="http://www.stredisko-nesuchyne.cz" target="_blank">www.stredisko-nesuchyne.cz</a></p> <div class="cup"><i>"Všichni cítíme, že současná doba s sebou bohužel přináší četná rizika"</i>, řekl v reportáži pro TZB-info Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Středočeského kraje v červnu letošního roku a pokračoval: <i>"Jako Středočeský kraj jsme žádali o dotační prostředky na přípravu celkové koncepce na ochranu našich škol."</i><br /> <div class="embed-youtube" style="max-width:751px;"><div> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/Mqtxy6VXROw" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe> </div></div> </div> 16501,16302,16024,15896,16472,16476,16407,16421,16270,16159 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama