Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://voda.tzb-info.cz/121687-aovv-pripravuje-kulaty-stul-na-tema-nove-obory-stredoskolskeho-studia AOVV připravuje kulatý stůl na téma &#8222;Nové obory středoškolského studia&#8220; AOVV%20p%C5%99ipravuje%20kulat%C3%BD%20st%C5%AFl%20na%20t%C3%A9ma%20%26%238222%3BNov%C3%A9%20obory%20st%C5%99edo%C5%A1kolsk%C3%A9ho%20studia%26%238220%3B https%3A%2F%2Fvoda.tzb-info.cz%2F121687-aovv-pripravuje-kulaty-stul-na-tema-nove-obory-stredoskolskeho-studia 22.8.2017 02:00 Diskuse a sdílení zkušeností s řediteli odborných škol na témata změn v prodeji a distribuci v oboru voda-topení, internetové obchody. Hlavní témata &#8222;Zbožíznalectví&#8221;, &#8222;Topenář-elektrikář&#8221;. <img src="/docu/zpravy/0216/021687o1.jpg" width="500" height="332" class="border marginb5" alt="Hlavní témata akce Nové obory středoškolského studia budou Zbožíznalectví a Topenář-elektrikář" /><br /><span class="clpopisek">Hlavní témata akce Nové obory středoškolského studia budou Zbožíznalectví a Topenář-elektrikář</span><br /> <br /> <p><b>Předpokládaný začátek:</b> 9.00 hodin, ukončení cca v 16.00 hodin. </p> <p><b>Místo konání odborné části:</b> společenské prostory Mysliveckého stadionu v Brně-Soběšicích &#8212; Střelnice Soběšice.</p> <p><b>Vložné:</b> 2. 200,- Kč + DPH 21 %</p> <p><b>Navrhované termíny: </b>30. 8. 2017; 12. 9. 2017; 26. 9. 2017, 3. 10. 2017; 10. 10. 2017 (konečný termín bude určen na základě zájmu a předchozích dispozic). </p> <p><a href="http://www.aov.cz/aktuality/pozvanky-na-akce-11" target="_blank">Akce</a> je jednodenní a konečný termín bude zvolen podle aktuálního zájmu. V případě nevhodného počasí (trvalý déšť) se akce přesune na jiný termín.</p> <H5>Doplňkový program:</H5> <p>Trénink a střelba na asfaltové holuby na Střelnici Brno-Soběšice. Vše proběhne pod vedením trenéra naší reprezentace p. Josefa Machana (mistr světa, mistr republiky a držitel stříbrné medaile z olympiády v Moskvě).</p> <p>V ceně vložného je pronájem střelnice, práce trenéra, půjčení zbraně, 50 nábojů a terčů &#8212; asfaltových holubů, špunty do uší. Není podmínkou zbrojní pas.</p> <p>Skupina: minimálně 5 osob, max. 10 osob. </p> 14752 21017,18938 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama