Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/121146-jak-se-vam-libi-nova-podoba-vypoctu-na-tzb-info Jak se vám líbí nová podoba výpočtů na TZB-info? Jak%20se%20v%C3%A1m%20l%C3%ADb%C3%AD%20nov%C3%A1%20podoba%20v%C3%BDpo%C4%8Dt%C5%AF%20na%20TZB-info%3F https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2F121146-jak-se-vam-libi-nova-podoba-vypoctu-na-tzb-info 4.5.2017 1:08 Výpočty jsou jednou z nejnavštěvovanějších částí TZB-info. Upravili jsme filtry, přidali obrázky a věříme, že vás nová podoba potěší (ačkoliv víme, že to bude chtít možná trochu času). <h4>Zvyk je železná košile</h4> Víme, že řadu z výpočtů navštěvujete pravidelně a mnohdy ve stresu, když potřebujete &#8222;ten svůj&#8220; rychle najít a použít. Proto se snažíme spíše o drobné kroky a bráníme se radikálnějšímu řešení. Určitě se někteří v první chvíli budou chytat za hlavu, v horším případě nám spílat, když nenajdou hned "ten výpočet, který byl na konci první třetiny seznamu". <h4>Ale na lepší se zvyká snadno</h4> <p>Na titulní straně jsou nyní všechny výpočty a tabulky a dále jsou v horním řádku filtry pro jednotlivé obory a okno pro rychlé hledání výpočtu: </p> <a href="https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty" target="_blank"><div class="uprostred" style="width:704px"><img src="/docu/zpravy/0211/021146o1.jpg" width="700" height="65" class="border" alt="" /><br /></div></a> <p>Hned vedle vpravo najdete odkaz na třicítku dalších výpočtů:</p> <div class="uprostred" style="width:704px"><img src="/docu/zpravy/0211/021146o2.jpg" width="700" height="52" class="border" alt="" /><br /></div> <p>Uvítáme Vaše náměty na nové výpočty a tabulky stejně jako připomínky k nové podobě. Portál budujeme pro Vás a Váš názor nás zajímá. Napište nám do redakční pošty na <a href="mailto:kontakt@tzb-info.cz" target="_blank">kontakt@tzb-info.cz</a> nebo na <a href="https://www.facebook.com/tzbinfo/?fref=ts" target="_blank">Facebook TZB-info</a>. Děkujeme. </p> <h4>Výpočty jsou výsledkem práce redakce a jsme na ně náležitě pyšní </h4> <p><div class="vpravo" style="width:84px"><img src="/docu/zpravy/0211/021146o3.jpg" width="80" height="60" class="border" alt="" /><br /></div><b>Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci na TZB-info</b> jako uživatelsky přátelský, volně přístupný výpočtový nástroj s bohatou aktualizovanou databází materiálů získal <a href="https://stavba.tzb-info.cz/prostup-tepla-stavebni-konstrukci/11738-vypocet-prostupu-tepla-vicevrstvou-konstrukci-na-tzb-info-ziskal-cestne-uznani-poroty" target="_blank">Čestné uznání </a>poroty v soutěži Grand Prix veletrhu For Arch 2014. <br /> Autory výpočtu jsou Ing. Petr Bohuslávek (celková koncepce, výpočetní postupy a databáze), Ing. Zdeněk Reinberk (programování a odborná revize) a Ing. Vladimír Vymětalík (odborná příprava a spolupráce, výpočetní postupy).</p> <p><b>Specialitou mezi výpočty je Kalkulátor cen energií TZB-info. </b><br /> <div class="vpravo" style="width:84px"><img src="/docu/zpravy/0211/021146o4.jpg" width="80" height="60" class="border" alt="" /><br /></div>Po roce provozu Kalkulátoru cen energií TZB-info jsme zveřejnili novou rozšířenou podobu, která získala na For Arch Praha 2013 cenu <a href="https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/10354-nova-verze-kalkulatoru-cen-energii-tzb-info-ziskala-na-for-arch-praha-2013-cenu-grand-prix" target="_blank">GRAND PRIX</a>. Porota ocenila nezávislost kalkulátoru, snadnou možnost zdarma porovnat dodavatele pro širokou veřejnost a řadu dalších unikátních funkcí pro odborníky.<br /> Autory výpočtu jsou Ing. Zdeněk Reinberk (programování a odborná revize) a Ing. Jan Schindler (analytik Kalkulátoru cen TZB-info).</p> <b>Dlouhodobě nejnavštěvovanějším a nejčastěji citovaným výpočtem je Porovnání nákladů na vytápění. </b><br /><br /> <div class="vpravo" style="width:84px"><img src="/docu/zpravy/0211/021146o5.jpg" width="80" height="60" class="border" alt="" /><br /></div>Poslední velkou úpravou prošel výpočet Porovnání nákladů na vytápění v roce 2013. Ačkoliv jsme ponechali název Porovnání nákladů na vytápění, dnes zahrnuje výpočet přípravu teplé vody a náklady na elektrickou energii, provozní a investiční náklady. Koncem roku 2016 jsme iniciovali jednání se zástupci profesních sdružení, která reprezentují jednotlivé zdroje a profese, abychom mohli zaktualizovat investiční a provozní náklady. Z jednání vyplynuly požadavky na drobné úpravy, ale neukázala se potřeba zásadních změn.<br /> Nicméně rádi bychom pro potřeby srovnání postupně sesbírali data z reálného provozu různých objektů a různých zdrojů. Aktuálně běží: sběr dat o spotřebě elektrické energie rodinných domů s tepelnými čerpadly.<br /> Na programování, úpravách a údržbě výpočtu s více než 15 letou historií se podílela celá řada kolegů. Autory původní podoby výpočtu byli Ing. Jan Novák (programování), Ing. Miroslav Hořejší a Ing. Milan Bechyně (odbornost), na dalších úpravách se podíleli Ing. Renata Straková a Ing. Jan Blažíček. Na posledních úpravách v 2016 se podíleli Ing. Josef Hodboď a Ing. Vladimír Stupavský (odbornost) a programování má na starost, stejně jako u ostatních výpočtů, Ing. Zdeněk Reinberk. TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama