Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/121023-takmer-40-poukazok-na-podporu-oze-smeruje-na-slnecne-kolektory Takmer 40 % poukážok na podporu OZE smeruje na slnečné kolektory Takmer%2040%20%25%20pouk%C3%A1%C5%BEok%20na%20podporu%20OZE%20smeruje%20na%20slne%C4%8Dn%C3%A9%20kolektory https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F121023-takmer-40-poukazok-na-podporu-oze-smeruje-na-slnecne-kolektory 17.4.2017 4:38 THERMO|SOLARU sa po zavedení poukážok zvýšil predaj slnečných kolektorov. Poukážky na podporu zariadení na výrobu energií z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) rozbehli predaj najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., na slovenskom trhu. <p>Vzhľadom na to, že pred zavedením poukážok trh stagnoval na nízkej úrovni, lebo občania čakali zavedenie poukážok už skôr, nárast domáceho predaja za rok 2016 je medziročne násobný. Informoval o tom riaditeľ <a href="http://www.thermosolar.sk/" target="_blank">THERMO|SOLARU</a> Alfréd Gottas.</p> <p> &#8222;<i>Presné čísla nemajú vypovedaciu schopnosť aj preto, že úroveň predaja pred zavedením poukážok v roku 2015 bola v dôsledku očakávania dlho ohlasovaného dotovaného predaja veľmi nízka. Z takejto základne bol rast očakávaný, aj keby sa poukážky nezaviedli. Nárast záujmu o OZE v dôsledku zavedenia poukážok nás však milo prekvapil a je dôkazom, že verejnosť má o ekologické a s dotáciami aj ekonomicky výhodné využívanie OZE záujem. Dúfame, že aj po ukončení terajšej podporenej schémy z prostriedkov EÚ sa nájdu ďalšie zdroje a bude sa s dotovaním pokračovať. Veď v prípade slnečných kolektorov ide v súčasnosti s poukážkami o návratnosť investície na úrovni 5 až 7 rokov, čo je ročné zhodnotenie aké neposkytuje žiadna banka,</i>&#8220; povedal A. Gottas.</p> <p>Dodal, že hlavnými odberateľmi firmy v SR sú nielen koneční spotrebitelia, ale predovšetkým montážne firmy, ktoré potom dodávajú ucelené zostavy konečným spotrebiteľom. Popri poukážkami podporovanému dopytu pokračuje firma v domácom predaji aj klasickými dodávkami pre firmy a inštitúcie, ktoré nemajú nárok na dotácie, resp. pre tých, ktorí nechcú čakať, alebo sa im nepodarilo zaregistrovať pre priveľký záujem. </p> <img src="/docu/zpravy/0210/021023o1.jpg" width="500" height="281" class="border" alt="" /> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama