Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/120067-tri-kamiony-so-solarnymi-systemami-zo-ziaru-odisli-do-astany Tri kamióny so solárnymi systémami zo Žiaru odišli do Astany Tri%20kami%C3%B3ny%20so%20sol%C3%A1rnymi%20syst%C3%A9mami%20zo%20%C5%BDiaru%20odi%C5%A1li%20do%20Astany https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F120067-tri-kamiony-so-solarnymi-systemami-zo-ziaru-odisli-do-astany 9.11.2016 4:03 Ploché slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., opäť po čase uspeli v Kazachstane. Na zabezpečenie teplej vody pre ubytovaných vedeckých pracovníkov Nazarbajevovej univerzity v hlavnom meste Astana je určených 210 slnečných kolektorov TS 300 s príslušenstvom. <p>Ešte dôležitejšou je skutočnosť, že kazašský partner začína s využitím <a href="http://www.thermosolar.sk/" target="_blank">žiarskych komponentov</a>, doplnených materiálmi z miestnych zdrojov, montovať slnečné kolektory aj priamo v Kazachstane. Ide o perspektívny trh, keďže Kazachstan je veľmi rozľahlou krajinou a využívanie slnečnej energie je tu zatiaľ minimálne. Informuje o tom Ján Tomčiak, konzultant projektu z THERMO|SOLARU.</p> <p>&#8222;<i>Po viac ako ročných prípravách konečne 4. októbra odišli tri kamióny plne naložené slnečnými kolektormi a ďalšími komponentmi pre solárne systémy do Kazachstanu. Podstatnú časť tejto dodávky tvorilo 70 malých 3-kolektorových solárnych zariadení pre ubytovanie vedeckých pracovníkov Nazarbajevovej univerzity v Astane. Celá záležitosť sa skomplikovala a značne oneskorila predovšetkým kvôli prudkej devalvácii kazašskej meny na jeseň minulého roku. Tento jav však môže mať aj pozitívny dopad na rast využitia slnečnej energie v tejto rozlohou obrovskej krajine. Urýchlilo to rozhodnutie nášho tamojšieho partnera o začatí vlastnej montáže slnečných kolektorov zo žiarskych komponentov doplnených materiálmi z miestnych zdrojov. Tento zámer sa začal prerokovávať ešte v roku 2013 a teraz sa začal aj prakticky napĺňať. Preto boli v spomínanej dodávke aj komponenty na výrobu 60 ks kolektorov typu TS 101. Tie majú po zhotovení ohrievať vodu v športovom komplexe,</i>&#8220; vysvetľuje J. Tomčiak.</p> <p>Dodáva, že kazašský partner na základe patričnej zmluvy dostal potrebnú dokumentáciu a dvaja pracovníci THERMO|SOLARU Žiar počas pobytu na mieste zaškolili miestnych pracovníkov. &#8222;<i>Na začiatku našej spolupráce sme im položili otázku, prečo sa neorientujú na čínske výrobky, keď s Čínou susedia. Odpoveďou bolo, že sa už na vlastnej koži presvedčili, že nie všetko, čo je lacné, je aj výhodné. Rozhodli sa preto radšej pre spoluprácu s európskou firmou s dlhou tradíciou a dobrým menom v solárnom biznise. Najbližšie roky ukážu, či ich i naše rozhodnutie bolo správne,</i>&#8220; uzatvára J. Tomčiak.</p> <img src="/docu/zpravy/0200/020067o1.jpg" width="500" height="375" class="border" alt="slnečné kolektory z produkcie THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., opäť po čase uspeli v Kazachstane" /> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama