Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/119410-zaujimavy-solarny-system-zo-ziaru-v-bieloruskom-mogilove Zaujímavý solárny systém zo Žiaru v bieloruskom Mogiľove Zauj%C3%ADmav%C3%BD%20sol%C3%A1rny%20syst%C3%A9m%20zo%20%C5%BDiaru%20v%20bieloruskom%20Mogi%C4%BEove https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F119410-zaujimavy-solarny-system-zo-ziaru-v-bieloruskom-mogilove 25.7.2016 4:45 Slnečné kolektory TS 300 na ohrev teplej vody pre desaťposchodový energeticky úsporný obytný dom v Bielorusku dodáva THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom. <p>Projekt prebieha pod kuratelou UNDP (Rozvojový program OSN) a je aj touto organizáciou financovaný. Informoval o tom Ján Tomčiak, konzultant projektu z <a href="http://www.thermosolar.sk/" target="_blank">THERMO|SOLARU</a>.</p> <p>&#8222;<i>Začiatkom júla sa konečne uskutočnila dodávka slnečných kolektorov a ďalších zariadení pre zaujímavú solárnu inštaláciu v Bielorusku. V meste Mogiľov, na polceste medzi hlavným mestom Bieloruska Minskom a ruským mestom Smolensk, sa stavia vzorový energeticky úsporný bytový dom, prvý svojho druhu v Bielorusku. Celý projekt prebieha v rámci rozvojového programu OSN a je aj takto financovaný. Práve tento fakt spôsobil nemalé administratívne a logistické komplikácie, ktorých vyriešenie trvalo takmer pol roka. Budovaný objekt je naprojektovaný s využitím najrôznejších ekologických a energiu a prírodné zdroje šetriacich technológií.</i> </p> <p> <i>Teplú vodu pre budúcich obyvateľov budú zabezpečovať slnečné kolektory s celkovou plochou 465 m<sup>2</sup> umiestnené na streche tejto desaťposchodovej budovy. Okrem štandardných výrobkov sme podľa požiadaviek bieloruskej strany rozpracovali a vyrobili nový typ nosnej konštrukcie. Tá má umožniť ďalší výskum miestnych inštitúcií v oblasti optimalizácie využívania slnečnej energie v ich podmienkach a zároveň odolať zvýšeným nárokom na veternú záťaž. Okrem dodávky technológie budeme na jeseň tohto roku zabezpečovať aj šéfmontáž zariadení, uvedenie do prevádzky a zaškolenie projektantov, montážnikov i prevádzkovateľov,</i>&#8220; vysvetlil J. Tomčiak.</p> <img src="/docu/zpravy/0194/019410o1.jpg" width="500" height="333" class="border" alt="" /> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama