Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/119136-thermo-solar-radi-ako-efektivne-vyuzit-slnecnu-energiu THERMO/SOLAR radí ako efektívne využiť slnečnú energiu THERMO/SOLAR%20rad%C3%AD%20ako%20efekt%C3%ADvne%20vyu%C5%BEi%C5%A5%20slne%C4%8Dn%C3%BA%20energiu https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F119136-thermo-solar-radi-ako-efektivne-vyuzit-slnecnu-energiu 27.5.2016 04:00 Poukážky na podporu pre Obnoviteľné zdroje energie (OZE) spustili boom záujmu o slnečné kolektory. Laická verejnosť však často nemá reálne predstavy a informácie, čo možno od nich očakávať a kedy sú naozaj výhodné. <img src="/docu/zpravy/0191/019136o1.jpg" width="500" height="296" class="border marginb5" alt="" /><br /><span class="clpopisek"></span> <p><p>Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov - firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., preto okrem samotného predaja týchto zariadení prináša verejnosti aj rady, kedy takéto zariadenia prinášajú najväčší úžitok. Informuje o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Alfréd Gottas.</p></p> <p>&#8222;Pre laikov nie je jednoduché si správne vybrať podporované zariadenie na využívanie slnečnej energie, pretože nemá dostatok informácií. Najlepšie je obrátiť sa na renomovaného dodávateľa, akým je napr. THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., nechať si vysvetliť výhody jednotlivých riešení a dať si urobiť ponuku na mieru. Laici si mýlia pojmy slnečný (termický) kolektor a solárny (fotovoltický) panel. Oba slúžia na aktívne využitie slnečnej energie. Kým však solárna termika (slnečný termický kolektor) akumuluje slnečné žiarenie v podobe tepla na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), fotovoltika (solárny fotovoltický panel) premieňa slnečné žiarenie na elektrinu. Pri použití solárnych termických systémov v rodinných domoch na ohrev TÚV sa dá dosiahnuť ročná úspora 50 - 70 % energie na prípravu TÚV,&#8220; vysvetľuje A. Gottas.</p> <p>&#8222;Pokiaľ chce napríklad 3 - 4 členná domácnosť čerpať maximálnu možnú podporu na kúpu slnečných kolektorov vo výške 1 750 eur, najvhodnejšia je pre ňu zostava s 3 kolektormi TS 300 a 300 litrovým zásobníkom na teplú vodu. Cena s inštaláciou je cca 4 000 eur. Pokiaľ potrebujú menej teplej vody, vhodnú zostavu im navrhneme. V prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dostať podporu vo výške 781 až 1 750 eur podľa typu a počtu kolektorov. Podpora predstavuje 35 &#8211; 50 % z ceny, ale nesmie presiahnuť 50 % z nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému. Ročne tak môže domácnosť v rodinnom dome ušetriť aj viac ako 250 eur za prípravu teplej vody pri solárnom systéme z THERMO|SOLARU. Návratnosť systému bude so štátnou podporou na úrovni 5-7 rokov a praxou overená životnosť je 40 rokov,&#8220; uzatvára A. Gottas.</p> <p>Doteraz sa uskutočnili dve kolá poskytovania podpory na kúpu a inštaláciu malých OZE pre slovenské domácnosti. Podľa informácií SIEA ďalšie kolá projektu Zelená domácnostiam budú vyhlasované osobitne pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a pre ostatné regióny. Tretie kolo bude vyhlásené pravdepodobne až v priebehu júna 2016, keď skončí platnosť už vydaných poukážok.</p> <p>Ďalšie informácie sú na <a href="http://www.thermosolar.sk/" target="_blank">www.thermosolar.sk</a>, alebo na tel.: +421-45-601 6080</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama