Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/119026-najcastejsie-chyby-pri-ziskavani-podpory-na-zariadenia-na-vyuzivanie-oze Najčastejšie chyby pri získavaní podpory na zariadenia na využívanie OZE Naj%C4%8Dastej%C5%A1ie%20chyby%20pri%20z%C3%ADskavan%C3%AD%20podpory%20na%20zariadenia%20na%20vyu%C5%BE%C3%ADvanie%20OZE https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F119026-najcastejsie-chyby-pri-ziskavani-podpory-na-zariadenia-na-vyuzivanie-oze 11.5.2016 4:07 Záujemcovia o poukážky na podporu pre Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sa často dopúšťajú chýb, ktoré diskvalifikujú ich snahu a preto poukážky nezískajú. Neúspech, či neuplatnenie si poukážky v niektorom kole neznamená, že sa nemôže uchádzač zúčastniť ďalšieho kola. <p>Naopak. V prípade subjektívnej chyby nič nebráni každému občanovi skúsiť šťastie v ďalšom kole. Stovky zbytočne nevyužitých poukážok však ukazujú, že mnohým by stačilo zobrať si k srdcu rady odborníkov a vyvarovať sa najčastejších chýb. </p> <p>Veď len pri žiadostiach týkajúcich sa slnečných kolektorov zostalo v prvom kole nevyužitých cca 1/3, čiže okolo 500 poukážok (1457 versus 970) a v druhom zatiaľ už tiež 500 (3216 versus cca 2700).</p> <b>Pre správne vyplnenie poukážky a jej potvrdenie zákazníkom je potrebné:</b> <ol> <li>mať ponuku vypracovanú spoľahlivým zhotoviteľom (na základe obhliadky od neho - napr. počet kolektorov a pod.)</li> <li>mať, alebo stiahnuť si z www.katasterportal.sk list vlastníctva k domu</li> <li>mať vlastnú, alebo prístupnú e-mailovú adresu</li> <li>vedieť, že kolo odštartovalo</li> <li>poznať špecifické podmienky dotačného kola, predovšetkým jeho dobu trvania a na základe tejto informácie zvážiť, či sa inštalácia dá v danom termíne zrealizovať (čo je dôležité predovšetkým pre realizácie na bytových domoch)</li> <li>mať v správnej chvíli prístup k internetu na vypísanie poukážky</li> <li>nezabudnúť do 24 hodín od doručenia mailu potvrdiť záujem o poukážku</li> </ol> <p>Ďalšie informácie sú na <a href="http://www.thermosolar.sk/" target="_blank">www.thermosolar.sk</a>, alebo na tel.: +421-45-601 6080</p> <img src="/docu/zpravy/0190/019026o1.jpg" width="500" height="374" class="border marginb5" alt="" /><br /><span class="clpopisek"></span> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama