Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/118140-ak-chcete-vyuzivat-slnecnu-energiu-zvolte-thermo-solar Ak chcete využívať slnečnú energiu, zvoľte THERMO/SOLAR Ak%20chcete%20vyu%C5%BE%C3%ADva%C5%A5%20slne%C4%8Dn%C3%BA%20energiu%2C%20zvo%C4%BEte%20THERMO/SOLAR https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F118140-ak-chcete-vyuzivat-slnecnu-energiu-zvolte-thermo-solar 10.12.2015 4:53 Od pondelka 1. 12. 2015 môžu domácnosti žiadať SIEA (Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru) o poukážky na podporu obnoviteľných zdrojov energií (OZE). <p>Žiadosť o poukážku sa podáva prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný na <a href="http://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadost-o-poukazku/" target="_blank">zelenadomacnostiam.sk</a>. Platnosť poukážky je 30 dní, dovtedy ju musí zhotoviteľ (inštalatér) aktivovať u SIEA alebo zanikne. Ak zanikne, je možné opätovne o ňu požiadať. Na začiatok programu je financií dostatok, treba si však vybrať registrovaného inštalatéra, ktorý má voľné kapacity a je schopný nainštalovať zariadenie v čase očakávanom zákazníkom. </p> <p>Štát bude prostredníctvom SIEA preplácať občanom až do 50 % nákladov na inštaláciu zariadení do 10 kW. Ročne tak môžete v rodinnom dome ušetriť napríklad až cca 200 eur za prípravu teplej vody pri využití solárneho systému z produkcie najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. Návratnosť systému bude so štátnou podporou iba cca 5-7 rokov, pritom overená životnosť solárneho systému z THERMO|SOLARU je 40 rokov.</p> <img src="/docu/zpravy/0181/018140o1.jpg" width="500" height="375" class="border" alt="" /> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama