Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/118027-vyuzite-podporu-statu-na-oze-solarny-system-thermo-solar Využite podporu štátu na OZE &#8211; solárny systém THERMO/SOLAR Vyu%C5%BEite%20podporu%20%C5%A1t%C3%A1tu%20na%20OZE%20%26%238211%3B%20sol%C3%A1rny%20syst%C3%A9m%20THERMO/SOLAR https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F118027-vyuzite-podporu-statu-na-oze-solarny-system-thermo-solar 19.11.2015 5:04 Keď si kupujete solárny systém od THERMO|SOLARU Žiar, ušetríte až 60 % nákladov, čo v rodinnom dome so 4 osobami tvorí až cca 200 eur ročne. Vyriešený máte problém kvality systému, montáže, záruky aj servisu. <p>THERMO|SOLAR poskytuje komplexné služby a produkty súvisiace s OZE. Zákazníkom stačí obrátiť sa na firmu a dostanú v nej komplexné poradenstvo a služby týkajúce sa využívania slnečných kolektorov, fotovoltických (FV) panelov na výrobu elektrickej energie, tepelných čerpadiel a kombinácie rôznych systémov. Spoločnosť je oficiálnym školiacim partnerom Svetovej banky pre problematiku využívania solárneho tepla. SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) občanom preplatí až 50 % nákladov na inštaláciu zariadení do 10 kW. S touto štátnou podporou sa návratnosť systému zníži napríklad až na cca 5-7 rokov. Po uplynutí tohto času bude mať občan počas celého roka väčšiu časť spotreby teplej vody prakticky zadarmo. </p> <p>Domácnosti môžu v prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU dostať dotáciu vo výške 1233 až 1750 eur. Táto suma predstavuje 35 - 50 % nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému. Maximálna výška podpory a výkon zariadenia rozhodujú o konečnej výške príspevku. Podpora nesmie presiahnuť výšku 50 % sumy, ktorá je uvedená na faktúre od zhotoviteľa. </p> <p>Poradíme každému zákazníkovi, aký systém je najvýhodnejší. Následne elektronicky požiada u SIEA o vystavenie poukážky na podporu a uzavrie zmluvu o realizácii. THERMO|SOLAR predloží SIEA dokumentáciu na inštaláciu. Zelená domácnostiam potrvá až do konca roka 2020.</p> <p>Ďalšie informácie sú na www.thermosolar.sk, alebo na tel.: +421-45-601 6080</p> <div class="uprostred" style="width:777px"><img src="/docu/zpravy/0180/018027o1.jpg" width="773" height="580" class="border" alt="Solární systém Thermosolar Žiar" /><br /></div> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama