Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/117860-thermo-solar-poradi-a-pomoze-aj-s-administrativou-na-dotacie THERMO/SOLAR poradí a pomôže aj s administratívou na dotácie THERMO/SOLAR%20porad%C3%AD%20a%20pom%C3%B4%C5%BEe%20aj%20s%20administrat%C3%ADvou%20na%20dot%C3%A1cie https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2F117860-thermo-solar-poradi-a-pomoze-aj-s-administrativou-na-dotacie 29.10.2015 4:04 Máte rodinný dom? Máte nejaké úspory a neuspokojujú vás súčasné úroky v bankách? Hľadáte možnosť ako zhodnotiť svoje peniaze? Chcete sa zabezpečiť na dôchodok, aby ste mali čo najnižšie výdavky? <p>Riešením pre tieto situácie je využiť súčasnú situáciu, keď štát rozbieha prostredníctvom SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) podporu pre Obnoviteľné zdroje energie (OZE). Preplácať bude občanom až 50 % nákladov na inštaláciu malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Ročne tak môžete v rodinnom dome ušetriť napríklad aj viac ako 200 eur za prípravu teplej vody pri využití solárneho systému z produkcie najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. Návratnosť systému sa so štátnou podporou zníži až na cca 6 - 8 rokov a potom už budete mať teplú vodu prakticky zadarmo. Praxou overená životnosť solárneho systému z <a href="http://www.thermosolar.sk/" target="_blank">THERMO|SOLARU</a> je pritom minimálne 40 rokov.</p> <p>Riaditeľ THERMO|SOLARU Alfréd Gottas k tomu poznamenáva: ,,<i>V prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dostať dotáciu vo výške 1233 až 1750 EUR, čo predstavuje 35 &#8211; 50 % nákladov na kompletnú inštaláciu solárneho systému. O konečnej výške príspevku rozhoduje výkon zariadenia a maximálna výška podpory pre každé zariadenie. Vždy však platí pravidlo, že podpora nesmie presiahnuť výšku 50 % sumy uvedenej na faktúre od zhotoviteľa. Pilotný projekt Zelená domácnostiam potrvá až do konca roka 2020 a je naň zatiaľ vyčlenených 45 miliónov eur. Vláda očakáva, že sa z nich nainštaluje viac ako 15 000 systémov na využívanie OZE. Celkovo je na tieto inštalácie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených spolu až 115 miliónov eur, ktoré by mali postačovať na realizáciu podporovaných zariadení v 70 000 domoch.</i>&#8220;</p> <img src="/docu/zpravy/0178/017860o1.jpg" width="600" height="399" class="border" alt="" /> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama