Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/117525-zvazujete-cerpanie-dotacii-na-oze Zvažujete čerpanie dotácií na OZE? Zva%C5%BEujete%20%C4%8Derpanie%20dot%C3%A1ci%C3%AD%20na%20OZE%3F https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F117525-zvazujete-cerpanie-dotacii-na-oze 4.9.2015 5:39 THERMO|SOLAR Žiar zaregistroval v SIEA svoje zariadenia - je medzi nimi aj 11 typov slnečných kolektorov a bude ich dodávať aj priamo alebo prostredníctvom siete akreditovaných inštalatérov domácnostiam. <h4>THERMO|SOLAR zaregistroval medzi prvými zariadenia OZE na dotácie</h4> Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) bude uhrádzať z eurofondov iba oprávneným registrovaným montážnym firmám poukážky pre občanov na obstaranie zariadení na výrobu energií z obnoviteľných zdrojov (OZE). O podporu prostredníctvom týchto poukážok, s finančným príspevkom na kúpu zariadení, sa budú môcť uchádzať slovenské domácnosti v rodinných a bytových domoch už v najbližších mesiacoch. Zariadenia na výrobu elektriny sú obmedzené výkonom do 10 kW. <p> Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. dodáva nielen slnečné kolektory, ale aj fotovoltické (FV) panely na výrobu elektrickej energie, tepelné čerpadlá a kombinácie rôznych systémov. </p> <p> <em>,,Pilotný projekt Zelená domácnostiam potrvá až do konca roka 2020 a je naň zatiaľ vyčlenených 45 miliónov EUR. Vláda očakáva, že sa z nich nainštaluje viac ako 15 000 systémov na využívanie OZE. Celkovo je na tieto inštalácie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených spolu až 115 miliónov eur. Väčšine domácností štát preplatí 30 &#8211; 50 % nákladov, vrátane inštalácie zariadenia. V prípade solárneho systému a slnečných kolektorov z akciovej ponuky THERMO|SOLARU môžu domácnosti dostať dotáciu až vo výške 1750 eur zo systému pre rodinu so 4-5 osobami v cene menej ako 4000 EUR za kompletnú realizáciu na kľúč,&#8220;</em> vysvetľuje A. Gottas.</p> <div class="uprostred" style="width:777px"><img src="/docu/zpravy/0175/017525o1.png" width="773" height="580" class="border" alt="Zelená domácnostiam potrvá až do konca roka 2020 thermosolar žiar" /><br /> </div> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama