Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/116676-na-co-si-mate-davat-pozor-aby-ste-nenaleteli-pri-slnecnych-kolektoroch Na čo si máte dávať pozor, aby ste nenaleteli pri slnečných kolektoroch Na%20%C4%8Do%20si%20m%C3%A1te%20d%C3%A1va%C5%A5%20pozor%2C%20aby%20ste%20nenaleteli%20pri%20slne%C4%8Dn%C3%BDch%20kolektoroch https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F116676-na-co-si-mate-davat-pozor-aby-ste-nenaleteli-pri-slnecnych-kolektoroch 14.4.2015 4:36 Zariadenia na výrobu energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) sú presne tým typom výrobkov, kde by mal zákazník veľmi zvažovať už pri výbere výrobku a dodávateľa. <p>Ide totiž o výrobky s <b>dlhou dobou návratnosti </b>a tak pri nich by jednými z hlavných kritérií výberu mali byť <b>účinnosť a životnosť</b>. Ak sa nechcete roky trápiť s nekvalitnými, poruchovými a problematickými výrobkami ázijskej proveniencie, radšej siahnite po <b>overenej certifikovanej značke</b>. Špičkou na trhu je najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov <a href="http://www.thermosolar.sk/" target="_blank">THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o.</a>. Firma dodáva nielen slnečné kolektory, ale poskytuje aj ďalšie služby a produkty súvisiace s OZE, napríklad komplexné poradenstvo, fotovoltické (FV) panely na výrobu elektrickej energie, tepelné čerpadlá a kombinácie rôznych systémov. </p> <p>Riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák k tomu poznamenáva: ,,<i>Tak ako boli podozrivé vysoké úroky v nebankových spoločnostiach a už to malo varovať zákazníkov, rovnako je to u OZE, kde neexistuje rýchla návratnosť bez dotácií a neexistuje ani účinnosť takýchto zariadení na úrovni blízkej k 100 %. Zákazník by sa mal vyhýbať rôznym firmám, ktoré vyrábajú rôzne skladačky s pochybnou životnosťou. THERMO|SOLAR dáva na svoje slnečné kolektory 12 ročnú záruku a môže sa preukázať takmer 40 ročnou životnosťou kolektorov. Všetky kolektory sú certifikované podľa pravidiel Solar Keymark a certifikát minimálneho energetického zisku z TSÚ Piešťany, čo sú základné podmienky, ak si chce zákazník uplatniť na tieto výrobky dotácie.</i>&#8220;</p> <p>Dodáva, že navyše boli kolektory skúšané v renomovaných skúšobniach Fraunhofer ISE Freiburg, Nemecko; SPF Rapperswill, Švajčiarsko; AIT Viedeň, Rakúsko; SZÚ Brno, ČVÚT Praha, Bodycoat Ontario, Kanada a Inta Huelva, Španielsko. Kompletný sortiment kolektorov <b>spĺňa podmienky pre dotácie na slnečné kolektory</b> v SR, je taktiež zapísaný v registri BAFA pre dotácie v Nemecku a všetky vaňové kolektory sú zaradené do dotačnej schémy &#8222;Zelená úsporám&#8220; v ČR. Kolektor TS 300 a k nemu prislúchajúce konštrukcie majú zo Severnej Ameriky tzv. &#8222;hurikánový test&#8220;, t.j. potvrdenú odolnosť voči vetru do rýchlosti takmer 200 km/h. Firma má sieť zmluvných partnerov vo väčšine európskych štátov.</p> <img src="/docu/zpravy/0166/016676o1.jpg" width="550" height="412" class="border" alt="" /> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama