Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/116483-solarne-teplo-2015-thermo-solar-siri-osvetu-o-oze-aj-konferenciami Solárne teplo 2015 THERMO/SOLAR šíri osvetu o OZE aj konferenciami Sol%C3%A1rne%20teplo%202015%20THERMO/SOLAR%20%C5%A1%C3%ADri%20osvetu%20o%20OZE%20aj%20konferenciami https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F116483-solarne-teplo-2015-thermo-solar-siri-osvetu-o-oze-aj-konferenciami 17.3.2015 4:36 THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., usporiadal pre sympatizantov solárnej techniky a svojich najvýznamnejších obchodných partnerov zo Slovenska a Česka, v Kongresovom centre hotela Sitno vo Vyhniach, 6.3.2015 konferenciu &#8222;Solárne teplo 2015&#8220;. <p>V úvodnom príspevku riaditeľ spoločnosti Milan Novák predstavil vývoj na trhu <b>termických slnečných kolektorov</b> vo svete a Európe a miesto spoločnosti THERMO|SOLAR v ňom. </p> <p>,,<i>Podľa <a href="www.solarthermalworld.org" target="_blank">www.solarthermalworld.org</a>, medzi najväčšími výrobcami plochých slnečných kolektorov patrí spoločnosti THERMO|SOLAR piate miesto v Európe a 14. miesto na svete. Ako pozoruhodnosť sa uvádza, že spoločnosť je jediným nezávislým výrobcom, pretože všetky ostatné európske spoločnosti uvedené v rebríčku (rankingu), sú súčasťou nadnárodných spoločností. Zatiaľ čo v Európe výrobcovia slnečných kolektorov i ostatných druhov obnoviteľných zdrojov energií v posledných rokoch bojujú o prežitie, zvyšok sveta napreduje míľovými krokmi vpred. Spoločnosť THERMO|SOLAR reaguje na túto situáciu posilňovaním predaja do zámoria a hlavne výrobkovými inováciami, ako aj rozširovaním ponuky o nové výrobky,</i>&#8220; povedal na konferencii M. Novák.</p> <p>Podľa neho účastníkov seminára upútali najmä pripravované nové <b>Duo systémy</b> (úspešne spájajúce ploché vákuové kolektory typu TS 400 s tepelnými čerpadlami vyšších výkonov), ktoré by mali byť vhodné nielen do nízkoenergetických, ale aj domov so štandardnými tepelnými stratami. Z nových výrobkov to boli hlavne zostavy na fotovoltický ohrev vody a kompaktné jednotky s malým tepelným čerpadlom upevneným na zásobníku vody, určené na prípravu teplej vody v interiéroch rodinných domov, škôlkach, hoteloch a pod. </p> <p>,,<i>V diskusii účastníci seminára venovali značnú pozornosť v Česku bežiacemu dotačnému programu Nová zelená úsporám a na Slovensku pripravovanému programu podpory inštalácií malých OZE v domácnostiach. Jednou z podmienok pre získanie dotácie na Slovensku bude montáž malého OZE v domácnosti inštalatérom vlastniacim osvedčenie. Aj tieto osvedčenia je možné pre oblasť slnečných tepelných a fotovoltických systémov získať na kurzoch usporiadaných v spoločnosti THERMO/SOLAR a ktoré sú potom platné v celej EÚ. Konferencie a semináre zamerané na intenzívnejšie využívanie OZE a slnečnej energie zvlášť, majú v spoločnosti TSZ viac ako 20 &#8211; ročnú tradíciu. Tohtoročná konferencia a bohatá diskusia na nej sú štandardom, ktorý by spoločnosť TSZ rada zachovala aj v budúcnosti,</i>&#8220; zhodnotil konferenciu M. Novák.</p> <p>THERMO|SOLAR nie je iba najväčším slovenským výrobcom slnečných kolektorov, ale poskytuje aj ďalšie služby a produkty súvisiace s <b>obnoviteľnými zdrojmi energie</b> (OZE). Zákazníkom stačí obrátiť sa na firmu a dostanú komplexné poradenstvo a služby týkajúce sa využívania slnečných kolektorov, fotovoltických (FV) panelov na výrobu elektrickej energie, tepelných čerpadiel a kombinácie rôznych systémov.</p> <img src="/docu/zpravy/0164/016483o1.jpg" width="450" height="338" class="border" alt="" /> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama