Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/116420-thermo-solar-planovanie-oze-pre-domy Thermo-solar-planovanie OZE pre domy Thermo-solar-planovanie%20OZE%20pre%20domy https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F116420-thermo-solar-planovanie-oze-pre-domy 9.3.2015 4:17 Naplánujte si pre svoj dom výrobu tepla, prípadne elektriny z OZE THERMO|SOLAR vám dodá slnečné kolektory, panely aj tepelné čerpadlá. <p>Ak sa chystáte stavať nový dom, rekonštruovať starý, zatepľovať, či vymeniť strechu, pouvažujte o tom, že by ste si mali pritom naplánovať aj inštaláciu zariadení na výrobu niektorého z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). V slovenských podmienkach sa z OZE pre domácnosti najviac osvedčili termické slnečné kolektory na výrobu teplej úžitkovej vody, prípadne ich kombinácia s tepelnými čerpadlami a v posledných rokoch aj <b>fotovoltické panely</b> na výrobu elektrickej energie. Všetky tieto zariadenia, vrátane montáže, zabezpečí najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom. Informoval o tom riaditeľ firmy Milan Novák.</p> <p>"<i>V mnohých krajinách už výstavbu nových rodinných domov bez zakomponovania OZE ani nepovolia. U nás to ešte nie je samozrejmosťou. Každý majiteľ domu by sa však mal snažiť o čo najväčšiu nezávislosť od externých zdrojov energií a neistoty externého prostredia. Riziko dodávok energonosičov z Ruska pociťujeme opäť od začiatku ukrajinskej krízy. Aj výroba elektriny je zaťažená neprimeranými poplatkami a odvodmi, či už za výrobu elektriny z jadra, alebo paradoxne z OZE. Je však rozdiel, či občan platí poplatky za OZE v cene elektriny podnikateľom, alebo takpovediac sám sebe za investíciu do výroby elektriny pre vlastnú spotrebu,</i>&#8220; povedal M. Novák.</p> <p>THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom poskytuje na svojich webových stránkach potenciálnym zákazníkom aj <a href="http://www.thermosolar.sk/" target="_blank">poradenskú službu</a>. Počet návštev záujemcov prekročil <b>550 000</b>. Najčastejšie sa pýtajú, na čo sa dajú použiť slnečné kolektory, koľko kolektorov je potrebných na rodinný dom, na ohrev vody, kúrenie, ohrev bazéna, na akú teplotu ohreje kolektor vodu a na súvislosti s materiálmi a súčasťami potrebnými na inštaláciu kolektorov.</p> <img src="/docu/zpravy/0164/016420o1.jpg" width="450" height="337" class="border" alt="" /> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama