Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/116302-thermo-solar-supluje-stat-pri-osvete-oze-a-skoli-aj-odbornikov THERMO/SOLAR supluje štát pri osvete OZE a školí aj odborníkov THERMO/SOLAR%20supluje%20%C5%A1t%C3%A1t%20pri%20osvete%20OZE%20a%20%C5%A1kol%C3%AD%20aj%20odborn%C3%ADkov https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F116302-thermo-solar-supluje-stat-pri-osvete-oze-a-skoli-aj-odbornikov 16.2.2015 4:52 Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar vynakladá značné úsilie a zdroje na osvetu v oblasti využívania OZE a za nemalé náklady tak supluje vlastne štát. <p>THERMO|SOLAR je nielen výrobcom, ale aj školí všetkých záujemcov v oblasti inštalácie slnečných tepelných i fotovoltických systémov, dokonca aj z radov konkurencie. Navyše sa venuje aj skúšobníctvu a poskytuje na svojich webových stránkach potenciálnym zákazníkom aj poradenskú službu.</p> <p>Predbežne je najbližšie školenie plánované v termíne <b>11. až 13.3.2015</b>. Školenie bude kombinované a budeme vzdelávať záujemcov z oblasti <b>fotovoltiky</b> a aj z oblasti <b>termiky</b> (kombinovaný modul FV + FT). Upozorňujeme, že ďalšie termíny školení budú určené priebežne, predpokladom vypísania termínu je záväzná účasť minimálne 30 frekventantov.</p> <p>Školenie začne termickými systémami a postupne sa prejde k fotovoltaike:</p> <ul> <li>11.3.2015 - Modul &#8222;Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov&#8220;</li> <li>12.3.2015 - Modul &#8222;Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov&#8220; + Modul &#8222;Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov&#8220;</li> <li>13.3.2015 - Modul &#8222;Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov&#8220;</li> </ul> <p>Formulár na predbežné <a href="https://docs.google.com/forms/d/1iHVuFjMcn_066WHp_xwlQeL1wvHLDcpl5mdWfqj0Q-Q/viewform" target="_blank">prihlásenie</a>. V prípade otázok sa obráťte na garantov vzdelávacieho programu: Alfréd Gottas, <a href="mailto:gottas@thermosolar.sk" target="_blank">gottas@thermosolar.sk</a>, tel. 0908 903 184, Pavel Šimon, <a href="mailto:Pavel.Simon@sapi.sk" target="_blank">Pavel.Simon@sapi.sk</a>, tel. 0917 714 678. Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom. Ceny ostali nezmenené a naďalej platia nasledujúce špeciálne uvádzacie ceny.<br /> Záujemcovia o školenie inštalatérov obnoviteľných zdrojov energie, prihláste sa.</p> <p>Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z.</p> <p>Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne: Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru; pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES, najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov (znamená to, že pôvodná požiadavka na §22, resp. §21 (elektrotechnici) je neplatná. </p> <img src="/docu/zpravy/0163/016302o1.jpg" width="450" height="319" class="border marginb5" alt="" /><br /><span class="clpopisek"> </span> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama