Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/116221-prohlednete-si-online-katalog-produktu-rems-2015 Prohlédněte si online katalog produktů REMS 2015 Prohl%C3%A9dn%C4%9Bte%20si%20online%20katalog%20produkt%C5%AF%20REMS%202015 https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2F116221-prohlednete-si-online-katalog-produktu-rems-2015 29.1.2015 4:46 Všechny výrobky REMS odpovídají bezpečnostním a protiúrazovým předpisům a splňují příslušné aktuální evropské normy dle nařízení směrnic Evropského společenství. <p>Navíc jsou všechny výrobky REMS &#8211; s výjímkou některého bezpečnostně nerelevantního ručního nářadí přezkoušeny a schváleny nezávislými zkušebními ústavy. Všechny výrobky REMS tak splňují zvláště vysoký standard pracovní, funkční a provozní bezpečnosti.</p> <p>Ve <b>školícím centru REMS jsou na ploše 1.600 m&#178;</b> k dispozici moderní a kompletně vybavené předváděcí, školící a konferenční prostory.</p> <p>Online-informační systém <b>www.rems.de</b> nabízí rozsáhlé možnosti získat informace o skupině firem REMS, o výrobcích REMS a jejich možnostech použití a práce s nimi. Mimoto zde najde uživatel kompletní Online-katalog a <b>podrobnou technickou dokumentaci</b>, informace o aktuálních termínech veletrhů a adresy smluvních autorizovaných servisních dílen REMS, možnosti stažení prodejních podkladů, návodů, rozkresů náhradních dílů, obrázků výrobků a videí o výrobcích, možnosti objednání prodejních podkladů v různých jazykových verzích pro poštovní rozesílku, e-mail adresy zastoupení REMS a mnoho dalšího. </p> <a href="https://www.tzb-info.cz/reklama/rems_katalog_2015/" target="_blank"><strong>PRODUKTOVÝ KATALOG REMS 2015</strong></a> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama