Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/114059-slovenski-politici-sa-dostatocne-nepoucili-zo-zastavenia-dodavok-plynu-z-ruska-zo-zaciatku-roku-2009 Slovenskí politici sa dostatočne nepoučili zo zastavenia dodávok plynu z Ruska zo začiatku roku 2009 Slovensk%C3%AD%20politici%20sa%20dostato%C4%8Dne%20nepou%C4%8Dili%20zo%20zastavenia%20dod%C3%A1vok%20plynu%20z%20Ruska%20zo%20za%C4%8Diatku%20roku%202009 https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2F114059-slovenski-politici-sa-dostatocne-nepoucili-zo-zastavenia-dodavok-plynu-z-ruska-zo-zaciatku-roku-2009 18.3.2014 9:14 Závislosť Slovenska od ruských energetických dodávok sa za posledné roky nezmenila a rovnako sa nezmenil prístup k OZE. Dotácie na OZE nevyriešia celkovú energetickú potrebu Slovenska, ale umožnia nezávislosť na dodávkach zemného plynu. <h4>Podpora obnoviteľných zdrojov je jednou z ciest zníženia závislosti od Ruska</h4> <p>Krymská kríza a s ňou súvisiace ohrozenie energetickej bezpečnosti Slovenska opäť ukázali, že slovenskí politici sa dostatočne nepoučili zo zastavenia dodávok plynu z Ruska zo začiatku roku 2009. Závislosť Slovenska od ruských energetických dodávok sa za posledné roky nezmenila a rovnako sa nezmenil prístup k obnoviteľným zdrojom energie (OZE). Namiesto ozajstnej podpory tých OZE, ktoré sú skutočne prínosom, Slovensko vytrvalo lobuje v EU za zníženie svojho podielu OZE na celkovej výrobe energií. Informoval o tom technický riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Alfréd Gottas.</p> <p> <em>,,Hrozba zastavenia dodávok energií z Ruska opäť ukázala, že pretrvávajúca jednostranná orientácia v energetických zdrojoch na Rusko je zraniteľná a riziková. Blokuje aj možnosť realizovať naozaj efektívne sankcie voči Rusku, keď druhej strane stačí otočiť ventilom a stredná Európa a Balkán majú obrovský problém. Preto je zarážajúci a nepochopiteľný prístup slovenských politikov k tomu, že nepodporujú tie OZE, ktoré sú vhodné pre občanov a nielen pre vybrané skupiny podnikateľov v energetike. Zatiaľ čo na predražené fotovoltické elektrárne doplácajú všetci spotrebitelia v konečných cenách elektriny, na efektívnejšie solárne kolektory vyrábajúce teplo sa prostriedky stále nenašli,&#8220; </em>konštatoval A. Gottas.</p> <p>Ďalej poukázal na to, že sa pripravuje program využitia OZE zo zdrojov EU za cca 100 mil. EUR. Ten sa však bude týkať hlavne fotovoltických panelov a tým sa z väčšej časti stane prostriedkom na transfer európskych dotácií do pokladní čínskych výrobcov. </p> <p><em>,,Rozhodujúca časť u nás predaných fotovoltických panelov (PV panelov) pochádza z Číny. V Európe prežíva už iba jediný veľký výrobca fotovoltických panelov, ostatní nevydržali cenový tlak čínskych výrobcov. Konkurencia čínskych fotovoltických panelov je aj preto tak veľká, že Čína ich vyrába obrovské množstvá a u nich sa nestavajú veľké elektrárne na lúkach ako v Európe. Preto Čína potrebuje prebytok panelov umiestniť kamkoľvek a vláda subvencuje export za cenu udržania zamestnanosti. Samozrejme, opačné dôsledky na zamestnanosť to má v Európe. Veľký šum okolo zavedenia antidumpingových ciel na fotovoltické panely z Číny vyfučal pod vplyvom možných následkov na predaj francúzskych vín a nemeckých áut v Číne. Podobne zrejme dopadnú aj reči o sankciách voči Rusku, za jeho postoj voči kríze okolo Krymu,&#8220;</em> prirovnal A. Gottas.</p> <p>Poukázal však na to, že v Európe ešte stále existuje veľký počet výrobcov slnečných termických kolektorov, ktorí konkurenčnému tlaku odolávajú kvalitou. Pritom využívanie solárnych kolektorov na výrobu tepla je oveľa efektívnejšie v porovnaní s fotovoltickými panelmi, ak sa využívajú na rovnaký účel.</p> <p><em>,,Dotácie na obnoviteľné zdroje nevyriešia celkovú energetickú potrebu Slovenska. Ale umožnia aspoň tým občanom, ktorí chcú, aby boli nezávislí na dodávkach zemného plynu a zároveň sa správali ekologicky. Zároveň by v tomto odvetví našlo prácu niekoľko tisíc ľudí. Štát by už mal konečne zvážiť geopolitické riziká z orientácie na Rusko a prestať ignorovať, že najlacnejšia energia je energia ušetrená a tá je najekologickejšou. OZE nezabezpečia všetku potrebnú energiu, ale výrazne môžu znížiť závislosť na zahraničných dodávkach a prispieť k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska&#8220;</em>, uzavrel A. Gottas.</p> <p><strong>Slnečné kolektory so štátnou podporou by znížili zraniteľnosť SR. </strong></p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama