Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/111047-sklamanie-nad-tym-ze-sa-v-statnom-rozpocte-neobnovili-dotacie-oze Sklamanie nad tým, že sa v štátnom rozpočte neobnovili dotácie OZE Sklamanie%20nad%20t%C3%BDm%2C%20%C5%BEe%20sa%20v%20%C5%A1t%C3%A1tnom%20rozpo%C4%8Dte%20neobnovili%20dot%C3%A1cie%20OZE https%3A%2F%2Foze.tzb-info.cz%2Fsolarni-kolektory%2F111047-sklamanie-nad-tym-ze-sa-v-statnom-rozpocte-neobnovili-dotacie-oze 14.10.2012 5:24 Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov, THERMO|SOLAR Žiar je sklamaný že sa do vládneho návrhu rozpočtu na rok 2013 nedostali dotácie pre domácnosti na kúpu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu. <p>Slovensko by tým získalo pracovné miesta predovšetkým pre montážnikov a zároveň by plnilo záväzky voči EU. Obnovil by sa aj rast predaja slnečných kolektorov a zvrátil dramatický prepad na Slovensku, ku ktorému došlo potom, čo v závere roku 2011 boli zastavené dotácie pre domácnosti. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.</p> <p><em> ,,Vláda zatiaľ ešte nerozdelila plánovaný prínos z predaja emisných povolení. Rovnako ako Ministerstvo životného prostredia SR a podnikatelia si myslíme, že by nemali slúžiť na krytie deficitu štátneho rozpočtu, ale na znižovanie emisií a zlepšovanie životného prostredia. V tejto súvislosti sa dokonca prikláňame k návrhu Greenpeace, aby tieto financie skončili v programe na podporu obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a úspor energie v domácnostiach a verejných budovách. Podľa odhadov Greenpeace, ak by sa predpokladaných sto miliónov eur použilo práve na tento účel, v priebehu ôsmich rokov sa zníži spotreba energii a náklady až 200 tisíc domácnostiam, vzniklo by približne desaťtisíc pracovných miest a znížili by sa emisie skleníkových plynov o tri až päť percent. Naše ambície sú však vzhľadom na potrebnú konsolidáciu verejných financií ešte skromnejšie. Pre najbližšie 2 roky by postačilo aspoň cca 8 mil. eur na podporou využívania termických slnečných kolektorov a kotlov na biomasu pre obyvateľstvo, tak ako to bolo v zastavenom programe&#8220;</em>, vysvetlil M.Novák.</p> <p>Dodal, že predchádzajúce dotácie boli historicky jedinou reálnou podporou využívania termických slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ku ktorej mali prístup všetci obyvatelia a nie iba vybrané subjekty. Podporu zaviedla predchádzajúca vláda Róberta Fica ako jedno z protikrízových opatrení v roku 2009. Celkovo bolo od apríla 2009 vyčlenených 8 mil. &#8364;, ale reálne sa vyčerpalo iba cca 6,5 mil. &#8364;.</p> <p><em>,,Poklesom predaja kolektorov štát prišiel o značné prostriedky. Dotácie boli totiž iba v sume o niečo vyššej, než sú dopady z toho, o čo SR prišla znížením príjmov z DPH za predaj solárnych systémov a daní a odvodov z miezd zamestnancov, výrobcov a montážnikov a pomernej časti odvodov zo ziskov, nehovoriac aj o možných príspevkoch pre nezamestnaných. Skúsenosti z Nemecka, ktoré je svetovým lídrom vo využívaní OZE, ukazujú, že zmeny v dotačnej politike majú na trh horší vplyv, ako keby dotácie neboli vôbec. Veď cca <strong>90 percent všetkých solárnych zostáv pre obyvateľstvo sa na Slovensku predávalo s využitím dotácií</strong>&#8220;</em>, upozornil M.Novák.</p> <p>Poukázal aj na skutočnosť, že prostá návratnosť slnečných kolektorov sa pri štátnych dotáciách dostávala na úroveň cca 9 rokov. Vlaňajšia úroveň dotácií bola 200 &#8364;/m2 pri inštalácii do 8 m2. Pritom solárny systém s 300 l zásobníkom pokryje cca 60 až 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody v 4 až 5-člennej domácnosti. <strong>Kvalitný solárny systém z produkcie spoločnosti THERMO/SOLAR má praxou potvrdenú najmenej 30-ročnú životnosť.</strong> </p> <p><em>,,Vypočítali sme, že ak malé solárne zariadenie na prípravu teplej vody ušetrí dnes na elektrickej energii 300 &#8364;/rok, tak za 30 rokov <strong>majiteľ solárneho zariadenia ušetrí, pri 3 % raste cien energií, na nákladoch 14 013 &#8364; a v prípade 5 % rastu až 20 113 &#8364;</strong>. Uvedené malé solárne zariadenie predstavuje kompletný solárny systém s tromi kolektormi a 300 litrovým solárnym bojlerom s elektrickým doohrevom. Pri dodávke, vrátane montáže a po odpočítaní vlaňajšej štátnej dotácie, platil majiteľ rodinného domu za toto štandardizované solárne zariadenie cca 2800 &#8364;, dnes bez dotácií je to cca 3900 &#8364;&#8220;</em>, uzavrel M. Novák. </p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama