Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Doba dozvuku staveb pro sport a tělovýchovu
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Doba dozvuku staveb pro sport a tělovýchovu
odkaz na článek: https://stavba.tzb-info.cz/akustika-staveb/9450-doba-dozvuku-staveb-pro-sport-a-telovychovu

anotace článku: Článek se zabývá problematikou výpočtového odhadu doby dozvuku sportovních staveb ve fázi projektové přípravy. Na souboru devíti vybraných staveb je provedeno porovnání výsledků výpočtů s hodnotami změřenými in-situ na dokončených stavbách. Pro výpočty byly zvoleny různé predikční metody a počítačové simulace.


 
 
Reklama