Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Systémy větrání obytných budov
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Systémy větrání obytných budov
odkaz na článek: https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-rodinnych-domu/7937-systemy-vetrani-obytnych-budov

anotace článku: Běžnou praxí v současné bytové výstavbě je použití nárazového podtlakového větrání, při kterém je přívod vzduchu řešen přes okenní spáry. Častým jevem takového způsobu větrání je zcela nedostatečný přívod větracího vzduchu, kdy může docházet k nežádoucímu přisávání vzduchu různými otvory (zásuvky, stoupačky, apod.). V současné době, kdy jsou kladeny z hlediska tepelné ochrany budov vysoké nároky na neprůvzdušnost výplní stavebních otvorů, nelze systém přívodu vzduchu spárami oken pro větrání budov s novými či rekonstruovanými okny použít. Větrání infiltrací lze připustit pouze u budov, kde není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v památkově chráněných budovách).


 
 
Reklama