Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Poslat článek e-mailem

Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů vodou
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů vodou
odkaz na článek: https://voda.tzb-info.cz/7200-tlakove-zkousky-vnitrnich-vodovodu-vodou

anotace článku: Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů byly popsány v ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody, z této normy vycházeli i výrobci ve svých doporučeních a montážních předpisech. Po zavedení řady norem EN 806 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské potřebě jako ČSN bylo nutné zde uvedené požadavky zapracovat i do výše zmíněné ČSN 73 6660 (změny Z2 a Z3).