Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Poslat článek e-mailem

Optimalizace souvrství pro zelené parkoviště při použití roštů
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Optimalizace souvrství pro zelené parkoviště při použití roštů
odkaz na článek: https://stavba.tzb-info.cz/terasy-a-zpevnene-plochy/23719-optimalizace-souvrstvi-pro-zelene-parkoviste-pri-pouziti-rostu

anotace článku: Současným trendem při odvodnění vozovek pozemních komunikací je soustředění dešťové vody do podloží vozovek tak, aby se neztrácela v kanalizačních systémech, ale volně se saturovala do podloží. Cílem tohoto výzkumu je optimalizovat konstrukční vrstvy zelených parkovišť při použití zasakovacích roštů AS-TTE. Během návrhu konstrukčních vrstev budou jednotlivé nové typy materiálů včetně podkladních vrstev optimalizovány tak, aby umožnily maximální vsakování vody do podloží a zároveň byly dodrženy požadavky na únosnost konstrukčních vrstev dle ČSN 72 1006. Budou provedeny laboratorní zkoušky zaměřené na základní fyzikálně-mechanické vlastnosti, propustnost vody a adsorpci ropných látek.


 
 
Reklama