Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Poslat článek e-mailem

Návrh fasádního panelu za pomoci parametrického modelování a aditivní výroby
plné znění článku

  Text zprávy:
Doporučuji k přečtení článek na portálu TZB-info.
název článku: Návrh fasádního panelu za pomoci parametrického modelování a aditivní výroby
odkaz na článek: https://stavba.tzb-info.cz/izolace-strechy-fasady/22632-navrh-fasadniho-panelu-za-pomoci-parametrickeho-modelovani-a-aditivni-vyroby

anotace článku: Článek popisuje problematiku vývoje prototypu vegetačního fasádního panelu za pomoci parametrického modelování. Parametrické modelování bylo nejvíce využito pro návrh jednotlivých dílů panelu, a to především pohledové části panelu, kterou tvoří matematicky generovaná síť a dále pro vytvoření nosné struktury pro vegetaci. Výroba jednotlivých prototypů panelů, jejich dílců a součástí byla provedena za pomoci FDM 3D tisku. Jednotlivé prototypy byly dále podrobeny testování v reálných podmínkách pro ověření funkčnosti navrženého prototypu a dále zjištění silných a slabých stránek panelu, které budou využity pro další vývoj.


 
 
Reklama